Logga in

Därför gör branschen tummen ner

Publicerad
6 feb 2017, 13:27

“Jag kan inte förstå hur bötesbeloppet står i proportion till brottet. Vad kan hända timmarna mellan arbetsdagens slut och midnatt?” undrar en företagsledare i Småland.

 

Systemet med personalliggare får dåligt betyg av installationsföretag som VVS-Forum/Elinstallatören pratat med. Praktiska problem uppstår exempelvis med in- och utloggningen. “Det är i vissa delar klurigt att uppfylla regelverket”, menar elektrikern Jimmy Wilhelmsson i Västerås.

Joakim Östling, vd på J & C El.

Joakim Östling, vd J & C El, Uppsala

– Generellt sett fungerar det bra. Problemet är att delar av regelverket utgår från att ett bygge är något som är inramat med grindar och staket, men så är det i de flesta fall inte. Väldigt ofta finns det ingen tydlig gräns var entreprenaden börjar och slutar. Ett exempel är att vi är i ett bostadsområde och byter ytterbelysning. Då är det lätt hänt att montörerna glömmer att logga in på en mobilapp på morgonen. Jag kan ju inte sätta upp stora skyltar över hela området där det står “Glöm inte att logga in”.

– Att glömma logga in kan kosta företaget väldigt mycket pengar. Jag tycker inte att det är rätt utan en stor lucka i systemet. Även om man i övrigt sköter sig perfekt när det gäller att betala in skatter och avgifter, löper man ändå en stor risk att bli drabbad av höga kontrollavgifter. Jag tycker det är ett orimligt stort straff när det inte handlar om svartarbete utan bara om att ha glömt att logga in eller ut.

Jymmy Wilhelmsson, Elektrikern Jimmy Wilhemsson AB.

Jimmy Wilhelmsson, Elektriker’n Jimmy Wilhelmsson AB, Västerås

– Det är i vissa delar klurigt att uppfylla regelverket. Vi har exempelvis ett projekt i Västerås domkyrka. Innanför det taket pågår tre entreprenader, två på vinden och en i markplan. Det är inte helt självklart hur man hanterar närvaron med in- och utloggning mellan dessa entreprenader. Det är samma byggnad, men olika beställare. Det finns en gemensam bodetablering med fikarum utanför på gården, som egentligen skapades till den första entreprenaden. Samma montörer inom olika yrkesområden rör sig mellan olika entreprenader i byggnaden hela dagarna. Samtidigt kan vi få in ett servicejobb av en tredje beställare någon annanstans som också utförs av någon av våra montörer som jobbar i kyrkan. Då blir det väldigt komplicerat att hantera personalliggarna på ett korrekt sätt.

Anonym företagsledare.

Anonym företagsledare i småländsk stad

– Det kostar 12 500 kronor att glömma logga ut. Och då gäller inte den automatiska utloggningen vid midnatt, utan det ska vara en manuell utloggning. Detta ska även kunna kontrolleras via loggningshistoriken och då blir man ju verkligen mörkrädd. Vi har 15 montörer och att någon glömt, eller kommer att glömma detta är ju ganska troligt. Jag kan inte förstå hur ”bötesbeloppet” står i proportion till ”brottet”. Vad kan hända timmarna mellan arbetsdagens slut och midnatt?

FAKTA/Personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.