Logga in

“Kommer drastiskt minska svartarbetet”

Publicerad
2 feb 2017, 09:38

Skatteverket har upptäckt svartarbete under fjolårets kontroller av personalliggare. Men när arbetsgivaravgifter på månadsbasis införs kommer det ytterligare försvåra för den som vill anlita svart arbetskraft.

– Per definition blir det svartarbete först när företaget ska redovisa arbetsgivaravgifter och löner. Det kommer att bli mer fokus på att kontrollera det i år. Förra året försökte vi att hålla en förhållandevis hög synlighet på byggarbetsplatserna och att följa upp att företagen tagit till sig det som vi påpekat på plats, det säger Conny Svensson nationell samordnare på Skatteverket. 

Vid halvårsskiftet 2018 införs krav på att företag ska lämna månadsuppgifter om löner och skatter på individnivå. Redan månaden efter ska man i skattedeklarationen kunna se vem det är som har fått en viss lön. Det gäller som ett första steg för företag med fler än 15 anställda i branscher som har personalliggare. Från 2019 införs krav på månadsuppgifter för alla företag.

Läs mer: Det här irriterar företagen med personalliggare i byggbranschen

– Det kommer drastiskt att minska förutsättningarna för svartarbete. Då får vi helt andra förutsättningar att följa upp informationen vi får av personalliggarna. Nu kan vi komma ut på ett bygge och se en perfekt skött personalliggare, men när vi sedan tittar på vad företagen redovisar i löner visar det sig att det inte stämmer, säger Conny Svensson.

”Vi har bland annat upptäckt att man försöker runda reglerna om minst fyra prisbasbelopp genom att dela upp projekten i flera entreprenader.”

Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

 

Kravet på personalliggare gäller om kostnaden för verksamheten på byggarbetsplatsen överstiger fyra prisbasbelopp, det vill säga cirka 180 000 kronor. I år kommer Skatteverket även fokusera på att hitta arbetsplatser som inte har anmälts.

– Byggen som så att säga ligger utanför vår radar. Vi har bland annat upptäckt att man försöker runda reglerna om minst fyra prisbasbelopp genom att dela upp projekten i flera entreprenader, förklarar Conny Svensson.

Antalet kontroller blir i år ungefär lika många som 2016, uppger han.

– Vi kommer fortsätta ha en hög synlighet som är en förutsättning för lagstiftningen och den är fortfarande ny. Det har visat sig att omsättningen ökar i branscher med personalliggare bara genom att vi är ute och visar oss.