Logga in

Vad gäller egentligen vid installation av golvvärme?

Publicerad
29 jan 2018, 08:45
| Uppdaterad
24 feb 2021

Frågan har varit både snårig och het alldeles för länge. Nu reder Elinstallatören ut den en gång för alla. Så här säger Peter Lindberg, elinspektör på Elsäkerhetsverket:

Peter Lindberg.Vad gäller angående installation och förläggning av golvvärmekabel?

– Enligt Elsäkerhetsverket är golvvärmeförläggning och -installation ett utförande av starkströmsanläggning som ska utföras av ett elinstallationsföretag.

Reklam för golvvärme riktades direkt till hemmafixare

En vanlig missuppfattning är att någon annan får utföra kabelförläggningen, exempelvis en golvläggare, och att sedan kan elinstallatören koppla in den.

Men det här är alltså ett arbete för ett elinstallationsföretag – eller – någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Hör Peter Lindberg berätta om reglerna för golvvärmeinstallation i Elstudion

Hur funkar det, kan ett elinstallationsföretag skriva in vem som helst i egenkontrollprogrammet?

– En stor skillnad jämfört med det gamla regelverket är att det inte längre krävs något formell anställningsförhållande mellan elinstallatör och yrkesman, nu gäller att elinstallatören på något sätt ska vara knuten till företaget där hen är verksam.

Ett elinstallationsföretag kan ta in en golvläggare i sitt egenkontrollprogram och ett golvföretag kan anlita en elinstallatör med uppdrag att verka för regelefterlevnaden med avseende på företagets elinstallationsverksamhet som då avser förläggning och inkoppling av golvvärme. Golvföretaget ska då ha en elinstallatör för regelefterlevnad, egenkontrollprogram som omfattar elinstallationsverksamheten och registrera företaget i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

I en entreprenad är det viktigt att tänka på att det är företaget som ”står för jobbet” (altså förläggning och inkoppling) som är elinstallationsföretag.

Men får inte svagströmsinstallationer om högst 50 Volt, göras av vem som helst?

– Jo, de omfattas av ett undantag som finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter, men generellt kan man säga att de system som omfattas av det här undantaget är egentligen inte praktisk användbara i bostäder. Det är små väldigt effektsvaga system.