Logga in

Här är hela listan på elfelen i Nybrovillan

Publicerad
19 okt 2017, 16:17

Det blev en diger lista med anmärkningar på husets elinstallationer när Peter Höckerfelt och Urban Nilsson på Elia besiktigade dem.

Tillbaka till artikeln

Fasadmätarskåp

 • Utvändigt fasadmätarskåp är av äldre modell som borde varit utbytt till nytt dito.
 • Propphuvar bytes till nya dito med testhål.
 • Kabelskydd saknas för mekaniskt skydd av ­serviskabel.
 • Monteras.
 • Huvudsäkringar i fasadmätarskåpet förbikopplade med lös tråd. Är redan utbytta.
 • Jordfelsbrytare felkopplad (löser inte vid jordfel). Måste kopplas om eftersom inkommande 5-ledarsystem är ändrat till 4-ledarsystem, inte tillåtet.
 • Jordfelsbrytarinstruktion saknas.
 • Huvudledning 2,5 kvmm till gruppcentral är dragen i slang 16 mm och måste bytas till 6 kvmm. Ny utanpåliggande kabel måste installeras.
 • Avsäkringar för utgående gruppledningar, kollas och ändras.

  Hanna och Ronnys drömvilla vimlade av elfel

Gruppcentral

 • Gruppcentralen är halvinfälld och har egentligen ingen bra placering i köket.
 • Gruppledningar 1-fas 1,5 kvmm är säkrade 16Amp. Ändras till IOA.
 • Gruppledning 1,5 eller eventuellt 2,5 kvmm för hela köket med alla hushållskapitalvarorna och belysningen är ansluten till gemensam 3-polig 20Amp säkring, vilket är helt fel. För att göra en korrekt installation måste troligen både tak och väggar öppnas och köksinredningen plockas ned.
 • Gruppmärkningar är på polska. Upprätta gruppförteckning på svenska.
 • Reservutrymme saknas i central för eventuella framtida anslutningar och installationer.

  Elstudion: ”Man såg att hela Gustav blev en låga”

Generella punkter

 • Färger på FK är felaktigt dragna i infällda rör där bland annat blå och svart FK används omväxlande som fas, nolla, tänd- och mellantrådar. Måste dras om.
 • Jordledare saknas till en del ljuspunkter i tak.
 • Strömbrytare känns osäkra med dåligt moment. Kollas och kanske bytas ut.
 • Lamputtag saknas i tak för alla ljuspunkter. Nakna trådar och på flera ställen finns
 • heller inget rör/slang genom takmaterialet.
 • Kopplings- eller takdosor saknas i vissa rum. Kan eventuellt vara överbyggda. Kollas!
 • Elradiatorer anslutna med stickpropp. Speciellt kollas ansluten elradiator i badrum som är ansluten till lågt placerat vägguttag mot duschutrymme.
 • Kabel av icke svensk standard är dragen utan rör/slang i väggar. Kollas!
 • Lamputtag över fönster i sovrum på övervåningen är installerade med fast spänning. Borde vara styrda via strömbrytare.

  Efter Elinstallatörens artikel: Så har det gått för fulelsvillan i Vallentuna