Logga in

”Tyvärr förekommer illegala jobb med asbest”

Publicerad
13 jun 2017, 07:42

Den nya generationen installatörer behöver veta hur de skyddar sig mot asbest. 

Arbetsmiljöverket har expertkunskaper, men medvetenheten måste finnas hela vägen från skola till företag. 

Arbetsmiljöverket är myndigheten som sköter tillstånd, tillsyn och föreskrifter för asbest, kvarts- och byggdamm. Gustaf Bäck, handläggare på myndigheten, säger att alla det för alla former av hantering och arbeten som berör asbest krävs en anmälan till verket, tillstånd och utbildning för de som utför arbetet.

Läs också:  Elektriker drabbas av andra gruppers asbestdamm

– Tyvärr förekommer det illegala jobb. Vi får rapporter från andra företag eller från grannar eller miljö- och hälsoinspektörer. Om vi får tips så åker vi ut och tittar på det, säger Gustaf Bäck.

Läs också: Två montörer var helt oskyddade när de exponerades för asbest

I vissa fall rör det sig om okunskap och i andra fall ren vårdslöshet. Gustav betonar att det är väldigt allvarligt eftersom asbest är mycket skadligt och svårt att hantera utan spridning.

– Tyvärr förekommer det illegala jobb. Vi får rapporter från andra företag eller från grannar eller miljö- och hälsoinspektörer. Om vi får tips så åker vi ut och tittar på det.

Gustaf Bäck, handläggare, Arbetsmiljöverket

Sanktionsavgifter är ett av verktygen som Arbetsmiljöverket har till förfogande. Det bygger på en grundavgift och anpassas sedan efter företagets storlek. Varje år utfärdars cirka 20—30 separata sanktionsavgifter på grund av felhantering av asbest.

I februari i år: Tolv elektriker ska ha utsatts för asbest – Fortum anmälda till polisen

– Våra regler gäller inte för privatpersoner. Där finns en annan lagstiftning, men vi rekommenderar att de följer våra regler för sin egen och sina anhörigas skull.

Asbest är vanligt i rör och rörböjar. Ventilationer har ofta eternitkanaler och elektriker stöter ofta på det i brandceller som sitter som skivor i innerväggar. Bakom äldre elcentraler kan det sitta asbestskivor som brand- och flamskydd.

Problem vid renoveringar av miljonprogrammen: 400 000 ton asbest kvar i svenska hus

Därför är det viktigt att vara försiktig under arbeten i äldre fastigheter, främst hus byggda på 1950- och 60-talet. Åtskilliga ton asbestmaterial sitter dolda i hus runt om i Sverige.

– Våra regler gäller inte för privatpersoner. Där finns en annan lagstiftning, men vi rekommenderar att de följer våra regler för sin egen och sina anhörigas skull.

–Vid minsta misstanke ska man avbryta jobbet och anmäla det till företaget och till skyddsombud. Det är en skyldighet att skicka in prover och vänta på svar.

Läs också: Andra risker elektriker utsätts för

Arbetsmiljöverket har tre personer som jobbar med frågor kring asbest på huvudkontoret och i varje region finns ett par inspektörer som har asbest på sin uppdragslista.

Gustav Bäck tror att de som är unga och relativt nya i branschen kan ha lägre medvetenhet än de som var med när asbest diskuterades häftigt på 1970- och 80 talet. Det finns därför anledning att utbildningarna tar upp asbest och problemen med byggdamm. Annars finns risken att en ny generation kan drabbas av allvarliga sjukdomar om 20–40 år.

Läs också: Henrik vet inte hur mycket asbest han har i kroppen