Logga in

Elever kopplar elen i energisnåla Attefallshuset

Publicerad
20 jun 2017, 09:38

Modern energiteknik hjälper till att göra huset självförsörjande av el åtta månader om året.

Elever i årskurs två på bygg- och anläggningsprogrammet samt el-och energiprogrammet vid Alströmergymnasiet har under det senaste året arbetat med bygget av det så kallade CO2mpakt-huset, som en del i sin praktik. Huset är nu klart och kopplas in på elnätet i mitten av juni.

Eva Pedersen, Passivhuscentrum Västra Götaland.

– Det är oerhört viktigt att eleverna får med sig kunskaper om energieffektivt byggande ut i yrkeslivet. Många pratar om vad som behöver göras, men det måste också konkretiseras, säger Eva Pedersen, projektledare och utbildningsstrateg hos Passivhuscentrum Västra Götaland.

Det 25 kvadratmeter stora Attefallshuset är byggt med passivhusteknik, i hållbara material, för att minimera uppvärmningsbehovet. Huset har också ventilation med värmeåtervinning (FTX). Det är byggt i ett plan, för att möjliggöra transport av huset till en kommande köpare, men går att bygga om till en planlösning med loft om det önskas. Boytan är 16 kvadratmeter i det nuvarande utförandet.

”Energieffektivt byggande i sig är inget konstigt, men det är viktigt att hela tiden ha med ett helhetstänkande.”

Eva Pedersen, Passivhuscentrum Västra Götaland

På taket finns solceller (3,7 kWp) i stället för papp, tegel- eller betongpannor. En styrenhet hjälper till att maximera självutnyttjandet av solelen. Överskotts­el som produceras under sommaren kan skickas ut på nätet, lagras i en elbil eller i ett litiumjonbatteri i huset.

Byggde in värmepump i diskmaskinen

Batteriet har tillräcklig effekt för att driva en tvättmaskin eller torktumlare. En uppladdning av batteriet ska räcka till två dagars energianvändning. Lösningarna förväntas göra huset självförsörjande av el under åtta av årets tolv månader.

– Konceptet som vi tagit fram kommer att presenteras på vår hemsida så småningom. Vi vill gärna inspirera andra skolor och kommuner till liknande projekt, säger Eva Pedersen.

Flytande solceller frös in i svensk sjö

Hon berättar att intresset för huset är stort och många representanter från andra kommuner, exempelvis Tranemo och Borås, har kommit och tittat. Alla skolor har dock inte samma möjligheter att genomföra ett lika omfattande projekt. För det krävs projektledning och extra resurser, som sponsring.

– Därför håller vi även på att ta fram ett byggkoncept som många skolor kan klara, vi kallar det ”lågenergiväggen”. Till hösten ska också ett utbildningsmaterial bli klart som passar in i den ordinarie undervisningen, säger Eva Pedersen.

Arbetsledningen i byggprojektet sköts av studenter från Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildning ”Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande” och gymnasiets yrkeslärare. Den övergripande projektledningen och det tekniska ansvaret står Passivhuscentrum Västra Götaland för.

– Energieffektivt byggande i sig är inget konstigt, men det är viktigt att hela tiden ha med ett helhetstänkande. Att det hål jag gör här kan påverka längre bort. Det är nödvändigt att vara noggrann, känn ansvar och kolla sig själv, annars blir inte helheten bra, säger hon.

Solcellspanel med ditt namn på för 3 000 kronor

Elever vid Alströmergymnasiet har tidigare arbetat även med ett annat hus, kallat CO2mpis, byggt med passivhusteknik. Huset används numera som studentbostad i Göteborg. Byggprojekten har gett skolan mycket uppmärksamhet och utbildningen får många fler ansökningar än tidigare. I höst utökas antalet platser från 25 till 40. Fler tjejer än tidigare har också sökt in.

För framtiden finns visioner om nya byggprojekt. Eva Pedersen hoppas även att utbildning kring olika aspekter av hållbarhet kommer in i fler gymnasieprogram.

– Hållbarhet ska vara en självklar del i allt vi gör, i olika ämnen. Det handlar inte bara om bygg, utan även om att sträva efter hållbara lösningar inom ekologi, samhällsplanering och sociala frågor, till exempel.

CO2mpakt-huset är nu ute till försäljning via en mäklare, med priset 360 000 kronor plus moms. Solcells­anläggning, batterisystem och FTX har tillsammans ett marknadsvärde runt 100 000 kronor. Huset säljs i befintligt skick och köparen får själv bestämma hur det ska se ut invändigt, samt bekosta frakten.