Logga in

Därför blir extern vd i familjeföretag kortlivad

Publicerad
7 jun 2017, 14:52
| Uppdaterad
9 apr 2021

Relationerna måste vara goda om en extern vd ska stanna i familjeföretaget. Men det räcker inte vd:n kommer överens med ägargenerationen, enligt nya svenska forskarrön.

Att familjeföretag anställer en vd utanför familjen blir allt vanligare. Ibland lyckas rekryteringen, och den externa vd:n blir familjeföretaget troget i årtionden. I andra fall lämnar vd:n snabbt sin post.  Vad beror det på?

”De har inte enbart studerat relationerna inom ägarfamiljen eller vd:ns relation till den generation som för närvarande leder bolaget. De kastar in en tredje aktör i form av nästa generation i ägarfamiljen.” 

En grupp forskare vid Jönköping International Business School besvarar frågan genom att införa ett nytt begrepp – en ”triad”. De har inte enbart studerat relationerna inom ägarfamiljen eller vd:ns relation till den generation som för närvarande leder bolaget. De kastar in en tredje aktör i form av nästa generation i ägarfamiljen. Slutsatsen är att det måste råda balans inom denna triad. Annars kommer de tre parterna inte att kunna komma överens och skapa goda relationer till varandra.

– Vi definierar ”balans” i triaden som en situation där alla tre aktörer har samma styrka och är lika beroende av varandra. Om samtliga parter är erfarna och väl inarbetade, är det mycket lättare att bygga goda relationer, säger Matthias Waldkirch, som är en av forskarna, i ett pressmeddelande.

När det finns obalanser i triaden ökar risken för att vd:n blir kortvarig. Antingen frivilligt eller efter beslut från ägarfamiljen. Sannolikheten för att vd ska lämna är störst när det råder obalans gentemot den externa vd:n. Risken är något mindre om det är nästa generation som är utsatt för obalans. Ännu mindre är risken vid obalans gentemot nuvarande generation.

För ägarfamiljen är det därför angeläget att sträva efter starka relationer både internt i familjen och gentemot vd:n. Och en extern vd som vill bli långvarig gör klokt i att bygga en god relation med båda generationerna av ägare.

De tre Jönköpingsforskarna heter Matthias Waldkirch, Mattias Nordqvist och Leif Melin. Deras rön presenteras i en artikel i Human Resource Management Review.