Logga in

Byggkostnaderna steg med 2,7 procent

Publicerad
19 jun 2017, 12:27

På ett år har byggkostnaderna ökat med 2,7 procent. Priset på elmaterial ökade hela 4,2 procent på ett år, men även VVS-material har blivit dyrare.

Det så kallade faktorprisindexet för flerbostadshus steg med 2,7 procent under perioden maj 2016–maj 2017. Priset på elmaterial ökade med 4,2 procent på årsbasis. VVS-material blev också dyrare (+2,7 procent) liksom järn och stål, betongvaror, snickerier, golvmaterial samt övrigt byggmaterial som steg medan trävaror sjönk. Övriga byggmaterialgrupper hade oförändrade priser.

Byggherrens kostnader gick upp med 0,1 procent. Räntan steg återigen, medan tjänstemannalöner, projektering och allmänna kostnader var oförändrade.

Entreprenörens kostnader steg med 2,9 procent, vilket bidrog till att totalindex gick upp med 2,4 procentenheter.

Stor påverkan på entreprenörens kostnader har transporter, drivmedel och elkraft som steg med 4,5 procent mellan maj 2016–maj 2017.

Byggmaterial gick upp med 4,0 procent. Maskiner steg med 2,3 procent. Omkostnader ökade med 2,0 procent. Löner gick upp med 1,8 procent. Byggherrens kostnader gick upp med 1,8 procent på årsbasis.

Byggmaterial   Kostnadsförändring på årsbasis

  1. Armeringsstål  +12,8 %
  2. Järn och stål +8,7 %
  3. Trävaror + 4,5 %
  4. Elmaterial + 4,2 %
  5. Övrigt  + 3,9 %
  6. Betongvaror + 3,6 %
  7. VVS-material  + 2,7 %
  8. Golvmaterial + 1,9 %
  9. Vita varor + 0,7 %
  10. Målningsmaterial + 0,2 %

Summa byggmaterial  + 4 %

Fotnot: Faktorprisindex mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande. Inräknat är material av olika slag, som utrustning, löner, transporter med mera. Indexet tar inte hänsyn till marknadssituationen utan baseras på mätningar av en mängd varor och löner.

Källa: SCB

Läs mer om SCB:s byggkostnadsstatistik här.