Logga in

Rusande råvarupriser bakom Rexels stora prishöjning 1 juli

Publicerad
16 jun 2021, 16:42

”Det är inte orimligt att anta att priserna kommer att stiga i fler steg i entreprenadskedjan”, säger vd Håkan Hedberg. 

Text

Rusande råvarupriser på världsmarknaden ligger bakom de prishöjningar som Energiteknikdistributören Rexel aviserar till den 1 juli.

Från i veckan:
Chockhöjda priser på material oroar installationsbranschen

Läs också: (dec 2019)
Tvist om materialpåslag – elfirman fick rätt

Kraftiga prisökningar gäller både för råvaror som plast, stål, koppar och andra metaller liksom för komponenter och halvledare. Till detta kommer kraftiga prisökningar på förpackningsmaterial och transporter av alla slag. Prishöjningarna slår därmed över stora delar av sortimentet och vissa produkter kan höjas så mycket som 20-25% beroende på produkternas sammansättning.

– Det är ju extra problematiskt då vårt samhälle befinner sig mitt i en ökande elektrifiering av samhället och en hållbarhetsomställning, säger Håkan Hedberg, vd för Rexel Sverige.

Håkan Hedberg ser inte något slut på vare sig råvarubrist eller prisuppgångar i närtid och förutser rejäla problem för entreprenader som avtalats innan Covid19-pandemin, särskilt för de avtal som saknar indexreglering.

– Det är inte orimligt att anta att priserna kommer att stiga i fler steg i entreprenadskedjan Det är viktigt att vi i god tid förvarnar marknaden om vad som sker, så att kunderna kan anpassa sig till marknaden post-covid, säger Håkan Hedberg.