Logga in

Nationell kraftsamling för elbilar

Publicerad
22 maj 2017, 16:04

I dag lanseras en mångmiljonsatsning på elbilar inom svensk fordonsindustri. Regeringen, forskare och fordonstillverkare ska gemensamt bygga upp fullskaliga testanläggningar för eldrivna fordon.

Ännu finns ingen prislapp för forskningsanläggningen. Forskningsinstitutet Rise, som ska göra en förstudie om projektet, räknar dock med att det kommer kosta minst en halv miljard kronor. Det är inte klart var testbädden ska placeras, men Göteborg har nämnts i sammanhanget.

Båda Volvo, Scania och kinesiska forskningsföretaget Cevt är partners i projektet.

Lars Stenqvist, Volvo.

– Det är viktigt att Sverige satsar på den här typen av forskningsanläggning för att inte bli förbisprunget av andra länder när det gäller utveckling av framtidens fordon. I den här testbädden kommer vi ha utrustning för att testa allt från de minsta beståndsdelarna i batterier, ner på cellnivå, vidare till hur man bygger ihop det till batteripack, säger Lars Stenqvist, teknisk direktör på AB Volvo.

 

 

Enligt närings- och innovationsminister Mikael Damberg är det viktigt att Sverige satsar på den här typen av forskningsanläggning för att inte bli förbisprunget av andra länder när det gäller utveckling av framtidens elfordon.

Mikael Damberg medger att en aspekt av mångmiljonsatsningen är att den kan tillfredsställa Volvo Cars ägare, kinesiska Geely, som nu funderar på var man ska placera sitt kommande europeiska huvudkontor.

– Så jag hoppas och tror att de kinesiska ägarna ser att det här är intressant också när man talar om vad man ska göra för ytterligare investeringar i Sverige, säger Mikael Damberg.

Forskningssatsning ska göra Sverige världsledande inom elektromobilitet, det vill säga fordon som har elektriska motorer för drivning.

Syftet med satsningen är att alla parter ska bidra till en gemensam kraftsamling för att stärka forskning och utveckling inom området.

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

– Fordonsindustrin genomgår en radikal omvandling till elektrifierad mobilitet, där utvecklingen går snabbt och alla världens fordonstillverkare arbetar med att vara först ute med den nya tekniken. Sverige har en lång tradition av att vara en stark bilbyggarnation och är ett av världens mest innovativa länder. Nu tas ett förslag fram där syftet är att de stora fordonstillverkarna, akademien och det offentliga samutnyttjar kompetens och forskningsresurser. Det ska ge goda förutsättningar att fortsätta vara en av världens främsta bilbyggnarnationer även i framtiden, säger Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Samtalen har lett till att RISE får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny nationell forskningsmiljö ska kunna se ut och finansieras.

Läs mer om svensk forskning om elbilar här.