Logga in

Därför är laddplatser en utmaning för elinstallatörer

Publicerad
11 feb 2017, 16:33

2017 kommer svenskarna köpa 20 000 laddbara bilar, enligt Power Circle. Samtidigt ökar investeringarna i laddinfrastruktur. När Stockholm Parkering nu ska installera 100 laddplatser per år är Edsvikens El AB ett av tre företag som ska göra jobbet.

– Nu jobbar vi i Djurgårdsstaden, där installerar vi tolv platser i gatumiljö på områden som Stockholm Parkering hyr, säger Slavko Cupurdija chef för service på Edsvikens El.

Företaget har sen länge installerat laddplatser och efterfrågan kommer fortsätta att öka.

– Den här marknaden kommer växa, vi ser att förfrågningarna om laddplatser ökar både från fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, säger Slavko Cupurdija.

Jonas Rosenkvist, försäljningschef på Edsviken El säger att anledningen till att många installationsföretag inte satsar fullt ut kan bero på en dold marknad.

– En del kanske inte har satsat på det för att man i bolaget inte är medvetna om att marknaden finns, säger han och tillägger.

­– För oss är det inte komplicerat att sätta upp laddstolpar eller stationer, det är som vilket elarbete som helst.

Arbetena med laddplatser kommer naturligt, men inte utan utmaningar.

– Det tuffa är dimensionerna när man börjar snacka stora anläggningar. Som nu när Stockholm Parkering bygger det stora garaget vid Slussen, då snackar vi många platser.

Han understryker att det finns stor potential framförallt på den privata marknaden.

– Man kan tjäna potentiellt stora pengar i bostadsrättsföreningar, men det kan innebära risker i att beställaren kanske är mindre seriös.

”Ett självklart sätt för mig är att installationsföretag själva använder elfordon.”

Olle Johansson, Power Circle.

För att få uppdrag och vinna bostadsrättsföreningarnas förtroende, krävs att installationsföretaget är väl insatt i och har god kontroll på hur marknaden ser ut, för att möta beställarens krav, det säger Olle Johansson, vd på Power Circle.

– Ett självklart sätt för mig är att installationsföretag själva använder elfordon. Då sätter man sig in i beställarens behov och föregår dessutom med gott exempel. I detta handlar det inte bara om tekniken i sig utan hur den används.

20 000 nya laddbara bilar kommer att säljas i Sverige under 2017 enligt Power Circles prognos. Utvecklingen kommer att accelerera, vilket ställer högre krav på Sveriges installationsföretag.

Olle Johansson, vd på Power Circle

– Har man varit tidigt ute och skaffat sig erfarenhet om elbilar och laddplatser kommer man ha värdefulla konkurrensfördelar. Risken om man inte sätter sig in är att man kan missa många större jobb.

I dagsläget finns 7 484 elbilar i Stockholm, men bara 490 publika laddpunkter. I Göteborg är skillnaden lik den i Stockholm, med 1 611 elbilar och 99 laddpunkter.

– Det kan finnas en geografisk miss, fordonen kanske inte kommer ut på de ställen där man bygger mest ambitiöst, men det är framför allt den icke-publika laddstrukturen som blir viktig. Människor måste ha möjlighet att ladda sina fordon hemma. För var tionde bil behöver åtminstone en laddplats installeras. En i garaget i villan eller fastigheten och helst en i stan också.

Eftersom elbilar endast utgör en procent av den svenska bilparken, säger Olle Johansson att många installationsföretag kanske inte inser att marknaden kommer att växa kraftigt framöver.

–Vad som kan avskräcka många är den nya utrustningen och att inte lära sig den, men också att förstå att den tekniska utvecklingen går väldigt fort. Sen är det klart att det finns alltid en tröskel med det som är nytt, men det finns en stor potential för den här marknaden.