Logga in

“Branschfrågor går att lära sig”

Publicerad
26 jan 2017, 15:42

Vid årsskiftet tar en ny vd vid på Installatörsföretagen efter Jan Siezing, som då går i pension. Rekryteringsarbetet har redan börjat.

Den 31 december 2017 går avtalet ut som skrevs mellan Jan Siezing och Installatörsföretagen (IN) i samband med att IN bildades. Jan Siezing går efter årsskiftet i pension. Han har suttit sju år som vd för Elektriska installatörsorganisationen EIO och nu senast två år som vd för IN.

IN:s styrelse har nu börjat arbetet med att rekrytera en ersättare till Jan Siezing. Ett samarbete har inletts med en extern rekryteringskonsult och arbetet leds av Anders Mattsson, ordförande i IN, tillsammans med Thomas Carlsson, vice ordförande i IN.

”Förstå företagens vardag och ha intresset av en löpande medlemsdialog, förutom givetvis att ha goda ledaregenskaper.”

Anders Mattsson, IN:s styrelseordförande om vilka egenskaper nästa vd behöver. 

I en mailintervju med Elinstallatören svarar Anders Mattsson att rekryteringsprocessen kommer ta minst sex månader och tillägger att rekryteringen blir klar någon gång efter sommaren.

Kan det bli en kvinna som ny vd för IN?

– Det kan säkert bli en kvinnlig vd. Vi strävar efter att få den för uppdraget bäst lämpade, oavsett kön, svarar Anders Mattsson.

Vilka är de viktigaste egenskaperna för en ny vd?

– Att förstå företagens vardag och ha intresset av en löpande medlemsdialog, förutom givetvis att ha goda ledaregenskaper.

Vilka är de viktigaste frågorna för en ny vd?

– Om årsmötena i EIO respektive VVS Företagen beslutar att bilda en gemensam förening blir det en prioriterad uppgift att leda bygget av den nya föreningen och företräda branschen.

Hur pass viktigt är det för en ny vd att ha förankring i branschen?

– Branschfrågor går att lära sig för en ny vd. Det viktigaste är att begripa företagens vardag.

Läs också: ”Hoppas att det blir en efterträdare som verkligen tar tag i ledarskap och medarbetarskap och fortsätter stegen som vi har tagit mot att bli ett ännu bättre servicebolag.”