Logga in

“Tidsuppskattningen är inte i närheten av verkligheten”

Publicerad
21 dec 2016, 09:32

Installatörsföretagen sågar den administrativa börda för företagen i de nya reglerna för elarbete som träder i kraft 1 juli. Tidsåtgången per företag uppskattas i regeringens konsekvensutredning till 5-30 timmar per år. Det är en underdrift varnar Installatörsföretagen.

I den nya ellagen som berör hela elteknikbranschen från och med 1 juli nästa år är egenkontrollprogrammet en av de stora nyheterna. Frågan hur mycket tid det ska ta är omtvistad. I Elsäkerhetsverkets konsekvensbeskrivning av de nya föreskrifterna som är knutna till den nya elsäkerhetslagen uppskattas det till 5-30 timmar per företag och år.

– Jag bedömer att tidsuppskattningen och konsekvensbeskrivningen inte är i närheten av verkligheten.

Det säger Johan Martinsson, chef för bransch och affärsjuridik på Installatörsföretagen.

Egenkontrollprogrammet ersätter elinstallatörens överinseende och kontroll före idrifttagning. Kompetens, verksamhet, organisation, uppföljning samt system och rutiner för planering och kontroll ska dokumenteras.

”Jag förstår att Elsäkerhetsverket vill utöva grundligare tillsyn och att syftet är gott, att man lättare vill kunna upptäcka fel och fusk. Frågan är om det står i proportion till mängden dokumentation.”

Johan Martinsson, chef för bransch och affärsjuridik på Installatörsföretagen.

I fredags kom en reviderad version av föreskriften ut och med den en handbok och en checklista som kan fungera som ett underlag för egenkontrollen. Mot checklistan stämmer elinstallationsföretaget inför ett elarbete av vad som ska göras, vem som ska göra det och vilka kontroller som ska utföras.

– En god elinstallatör gör det här arbetet redan. Jag förstår att Elsäkerhetsverket vill utöva grundligare tillsyn och att syftet är gott, att man lättare vill kunna upptäcka fel och fusk. Frågan är om det står i proportion till mängden dokumentation, säger Johan Martinsson.

Checklistan är ett exempel på hur man kan jobba för att uppfylla lagens krav på egenkontrollprogram. Den innehåller både kryssrutor och fritextfält och täcker såna saker som vilken kompetens som behövs för ett specifikt elarbete. Men enligt Kim Reenaas, verksjurist på Elsäkerhetsverket är den inte för alla.

”Elarbete är förenat med vissa risker och staten har överlåtit på företagen att hantera dem. Eftersom det handlar om en komplex verksamhet med många olika typer av elinstallationsarbeten så är det typiskt att företagen själva har hand om egenkontrollen och att den utformas olika i olika företag.”

Kim Reenaas, verksjurist Elsäkerhetsverket.

– Checklistan är bara ett stöd och den är tänkt för de allra minsta företagen, som idag inte har någon dokumentation. Den är till för att de ska ha något att utgå ifrån när de jobbar med sitt egenkontrollprogram.  Men man behöver absolut inte använda den. De större företagen och de som använder system från till exempel Installatörsföretagen behöver inte använda checklistan, säger hon.

Den stora poängen med egenkontrollprogrammet är att företagen ska säkerställa att deras utförande av elarbeten sker enligt lag.  

– Elarbete är förenat med vissa risker och staten har överlåtit på företagen att hantera dem. Eftersom det handlar om en komplex verksamhet med många olika typer av elinstallationsarbeten så är det typiskt att företagen själva har hand om egenkontrollen och att den utformas olika i olika företag, säger Kim Reenaas.

Installatörsföretagen kommer ta fram både uppdaterade dokument för den som jobbar på papper och ett helt nytt digitalt verktyg som ska stödja företagen i att göra underlag för egenkontroll.