Logga in

“Sälj kompetensen till kunderna”

Publicerad
28 feb 2018, 14:21
| Uppdaterad
14 dec 2023

Vi i branschen vet vad det betyder att solcellerna på villataket är en produktionsanläggning. Kruxet är att kunderna inte verkar ha en aning. Det är dags att ta hem den här affären där den hör hemma, skriver IN:s elsäkerhetsexpert.

Antalet installerade solcellsanläggningar ökar stadigt. Just i dagarna blev det dessutom klart att regeringen lägger fram ett förslag om att slopa kravet på bygglov för solcellsanläggningar. Detta kommer ytterligare att snabba på utbyggnanden av solcellsanläggningar för enskilda konsumenter. Solcellsanläggningar ställer mycket speciella krav på installationen med avseende på både arbetsmiljö och elsäkerhet i den färdiga elanläggningen.

Viralvideo: Se hur lätt ljusbågen uppstår från DC-kabel i solelanläggning

Efter den 1 juli 2017 får utförande av starkströmsanläggningar i yrkesmässig verksamhet enbart utföras av elinstallationsföretag. Produktionsanläggningar, som till exempel solceller på ett villatak, räknas alltid som starkströmsanläggningar. Detta innebär att företaget som utför montaget av solcellerna måste vara ett elinstallationsföretag som är registrerat i Elsäkerhetsverkets register. Detta gäller alltså även om företaget i fråga inte är det företag som kopplar in solcellerna till elnätet. Ansvaret för installationen är därför tydligt, det är elinstallationsföretaget som utfört installationen av solcellsanläggningen som har ansvar för den anläggning de installerat är säker. Detta är enkelt för både beställare och kunder att kontrollera.

Regleringen är något som elteknikbranschen fått på köpet och något som kommer att innebära en utökad marknad som enbart är tillgänglig för elinstallationsföretag. Utöver registreringen krävs att en elinstallatör är knuten till företaget. Framförallt krävs det ett egenkontrollprogram där det tydligt framgår företagets verksamhet, kompetenser och rutiner för planering, utförande och kontroll av den installation som utförts. Alla elinstallationsföretag har ett egenkontrollprogram. Det är bara att anpassa det till solcellsinstallationer och börja räkna på jobben.

Läs mer: DC-kabel kan bli livsfarlig gunga för barn – se det och andra fel som försäkringsbolag hittat i solcellanläggningar

Rent tekniskt är installation av solcellsanläggningar mycket speciellt. Det är en likströmsanläggning som ställer höga krav på materielval, installation och kontroll så att inte brandrisker uppstår. Solcellerna ska dessutom sedan anslutas till en växelriktare, vilket ställer speciella krav på elektromagnetisk kompatibilitet, så kallad EMC, i installationen.

Allt det här kan elteknikbranschen i allmänhet och medlemsföretagen i Installatörsföretagen i synnerhet. Det gäller bara att sälja in den kompetensen hos kunderna. Den här marknaden hör nämligen hemma hos elteknikbranschen.