Logga in

Finns knappast något osexigare än ekodesign

Publicerad
8 dec 2016, 09:47

Det finns knappast något osexigare och svårbegripligare ord än ekodesign. Men det är ett ord som sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och som kan förbjuda de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

Den produkt som inte lever upp till kraven får inte längre marknadsföras och säljas. Den som bryter mot förbudet riskerar dryga böter i form av vitesbelopp. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för ekodesign- och energimärkningsdirektiven.

Kraven på ekodesign och energimärkning berör tillverkare, leverantörer, grossister, återförsäljare, företag, montörer och i slutändan konsumenterna – det vill säga alla led i installatörskedjan.

Förenklat brukar man säga så här: ekodesignkravet är golvet och energimärkningskravet är taket. Sämre än så här får inte en produkt vara (ekodesign) och detta är top notch av den här kategorin produkter (energimärkning).

Allt sedan jag började som reporter på VVS-Forum för sju år sen har jag bevakat ekodesign- och energimärkningsfrågorna. Inte mindre än 25 produkter har bäring på installationsbranschen, visade den kartläggning som vi gjorde till VVS-Forums aprilnummer 2016. Däribland finns allt från varmvattenberedare och cirkulationspumpar till rumsvärmare och elektriska motorer.

Ekodesign började med ett EU-direktiv som blev svensk lag 2008. Året därpå reviderades direktivet från energianvändande produkter till att gälla för alla energirelaterade produkter, till exempel även fönster och bildäck som påverkar den totala energianvändningen.

Nu har EU-kommissionen lanserat en ny plan för ekodesign- och energimärkning som gäller åren 2016–2019. I planen finns en hel del nyheter som berör branschen, dels kommer inflationen i plustecken i energimärkningen sannolikt att försvinna, dels står nya produkter som anses ”ha potential” att omfattas av ekodesign, exempelvis solpaneler och handtorkar.

Varför håller man då på med det här?

Jo, därför att de hittills beslutade ekodesign- och energimärkningskraven sparar 484 TWh el per år inom EU år 2020. Besparingar från pannor och varmvattenberedare på 653 TWh primärenergi tillkommer och innefattar el, olja och gas.

Det betyder en besparing på mer än 5 procent av energianvändningen och är alltså en bra bit på väg för att nå EU:s mål med 20 procent minskad energianvändning.