Logga in

”Du får inte köra bil utan körkort, men s­omliga gör det i alla fall”

Publicerad
19 dec 2016, 08:01

Han växte upp i familjens elfirma, har varit installatör, elansvarig i industrin och överinspektör på Elsäkerhets­verket. Nu är IN:s nya elsäkerhetsexpert Fredrik Sjödin redo för branschens största reform i modern tid.

Det ska sägas direkt. Fredrik Sjödin ser bara positivt på att den gamla elsäkerhetslagen ska ersättas med en modern. Samtidigt finns dock farhågor.

– Den stora skräcken är att bara 75 bolag ska ha anmält sig när lagen träder i kraft 1 juli 2017. Då får resten av bolagen inte utföra installationer längre. Vad gör vi i så fall? säger han.

Så illa tror Fredrik inte det går. Och själv spelar han en viktig roll för att branschen ska klara omställningen. Som elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen, IN, ska han sätta sig in i det nya regelverket i grunden. Informationen ska förmedlas dels till medlemsföretagen, dels till IN-kollegerna som tar fram ett paket för hur egenkontrollprogram upprättas med utbildningar, it-tjänster och dokumentmallar.

– Den stora skräcken är att bara 75 bolag ska ha anmält sig när lagen träder i kraft 1 juli 2017. Då får resten av bolagen inte utföra installationer längre. Vad gör vi i så fall?

Med sin breda bakgrund har Fredrik Sjödin sett ovanligt många sidor av branschen. Som barn var han hemtam i sina föräldrars elfirma och butik i Örnsköldsvik. Som vuxen har han jobbat som installatör, varit elansvarig på ett pappersbruk och överinspektör på Elsäkerhetsverket. Mer om det sen. Först tillbaka till nya elsäkerhetslagen.

– Utmaningen är att få alla våra medlems­företag att tillämpa lagen. Från att veta att den finns, till att ta de tvingande stegen. Det blir en grannlaga uppgift, säger Fredrik.

FAKTA

Fredrik Sjödin

Ålder: 45 år.
Familj: Fru, två utflugna döttrar och en son på fem månader.
Fritid: Är sugen på att ta upp kampsporten igen. Har 5:e kyu i karate.
Aktualitet: Tillträdde i augusti som elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

Han ser även tänkbara problem för småbolag som gör allt rätt: upprättar ett egenkontrollprogram och anmäler sig till Elsäkerhetsverkets publika register. Samtidigt kan de tvingas konkurrera med oseriösa firmor som struntar i reglerna, slipper merkostnaden och erbjuder billigare tjänster.

– Du får inte köra bil utan körkort, men somliga gör det i alla fall. På samma sätt kommer det att finnas företag som gör elinstallationer utan att vara registrerade. Men det är ett kriminellt beteende och en polisiär fråga, säger Fredrik.

Även konsumenterna måste känna till de nya reglerna. Seriösa kunder ska kolla upp att det installatörsföretag de vill anlita är registrerat. Därför gäller det att kunden är medveten om riskerna med el och vill säkerställa att installatören kan sina saker. Och är beredd att betala för en tjänst från en seriös aktör.

– Utmaningen är att få alla våra medlems­företag att tillämpa lagen. Från att veta att den finns, till att ta de tvingande stegen. Det blir en grannlaga uppgift.

– Har du ett trasigt balkongräcke på tolfte våningen ser du till att få det fixat, oavsett vad det kostar. El är svårare. Vi människor har ingen nedärvd rädsla för el som vi har för höjder och bränder, säger Fredrik.

Kunskapen om elsäkerhet måste därför nötas in. Det gäller även för elektriker.

– Svårigheten med elsäkerhet är beteendet. Om man inte jobbar med beteendet hela tiden, så kommer problemen tillbaka, säger han.

Fredrik Sjödin är övertygad om att yrkesmän är väl medvetna om riskerna, om regler och föreskrifter, utrustning och hjälpmedel. Att felaktiga beteenden ändå förekommer kan handla om stress. Det kan vara grupptryck från kolleger och arbetsgivare. Det kan vara slentrian.

– Man har gjort på ett visst sätt i många år och det har funkat hittills. Men till sist smäller det. Elektriker som inte fått ström i sig tror jag knappt finns, säger Fredrik.

– Har du ett trasigt balkongräcke på tolfte våningen ser du till att få det fixat, oavsett vad det kostar. El är svårare. Vi människor har ingen nedärvd rädsla för el som vi har för höjder och bränder.

Själv har han också ”kommit åt en tråd” och fått ström genom sig någon gång. Men allvarliga olyckor har han aldrig upplevt.

Hans engagemang för elsäkerhet har i stället vuxit fram. Först kom teknikintresset, och som barn hängde han gärna i föräldrarnas elfirma och butik i Örnsköldsvik. Efter fyraårigt tekniskt gymnasium med elinriktning och lumpen tog han en en teknologie kandidatexamen i elkraft och industriell elektronik. Därefter jobbade han i några år som installatör i föräldrarnas firma.

År 2001 började han på Emerson Energy Systems i Stockholm och ansvarade för planerat underhåll av radiobasstationer och reservkraft. Timingen var inte den bästa. Storkunden Ericsson ströp snart ordrarna i den stora it-kraschen.

I det läget blev han headhuntad till Metsä Boards pappers- och massabruk i Husum utanför Örnsköldsvik. Som elansvarig och avdelningschef fick han 50 man under sig. Att vara elansvarig i tung produktionsindustri beskriver han som ett drömjobb. Men 2009 var det neddragningar på Metsä, och Fredrik fick höra att Elsäkerhetsverket skulle öppna kontor i Umeå. Han sökte och fick jobbet som överinspektör.

– Man har gjort på ett visst sätt i många år och det har funkat hittills. Men till sist smäller det. Elektriker som inte fått ström i sig tror jag knappt finns.

Nu behövde han lära sig regelverket på allvar och pluggade juridik parallellt med jobbet. Sedan fortsatte han med en fil. mag-examen i besluts-, risk- och policyanalys, även det matnyttiga kunskaper för en överinspektör i elsäkerhet.

Arbetet gav också lärdomar. Ett ärende som stannat i minnet är en tragisk dödsolycka i Luleå som myndigheten utredde.

– Det var en lång kedja av tveksamma beteenden av flera olika personer som ledde fram till strömgenomgången. Det var en helt onödig olycka. Alla instruktioner fanns, alla kände till dem, alla var professionella personer. Ändå hände det, säger han. Ärendet slutade med att Vattenfall Services fälldes för arbetsmiljöbrott.

I augusti i år bytte Fredrik jobb igen när han började som elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen. Vad var det som lockade?

– För att göra en lång historia kort: jag bodde i Örnsköldsvik, min fru i Stockholm. Så när jag fick erbjudandet var det inte mycket att fundera på. Och jag har alltid känt mig hemma i installationsbranschen. Dessutom är det ett privilegium att jobba med den nya elsäkerhetslagen som är den största reformen i modern tid. Det är otroligt kul att vara med mitt i smeten.