Logga in

Klart för nyanlända i byggbranschen

Publicerad
17 nov 2016, 07:50

Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Seko och Maskinentreprenörerna lämnade igår in en intresseanmälan för att delta i trepartssamtal med regeringen kring kompetensförsörjning och nyanländas etablering. Tidigare har Byggnads sagt nej till snabbspår.
– Det här är en bredare ansats än snabbspår, som handlar om kompetensförsörjning med fler kvinnor och mångfald till branschen, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier (BI).

Satsningen på att rekrytera nyanlända kommer att få konsekvenser för VVS-branschen 2017, enligt Mats Åkerlind. En partssammansatt arbetsgrupp ska se över avtalskonstruktionen för att anställa nyanlända under första kvartalet 2017.

Byggbranschen har stora svårigheter att hitta rätt kompetens. Branschen är i behov av över 40 000 yrkesarbetare för att klara åldersavgångarna framöver. Uppskattningsvis har 1 000 – 2 000 nyanlända jobbat inom byggsektorn i sitt hemland.

–  Vi har en stark konjunktur och brist på arbetskraft. Samtidigt som branschen behöver arbetskraft står många människor utanför arbetsmarknaden. Vi vill ta ansvar för att såväl ungdomar och nyanlända som kvinnor ska känna sig välkomna i branschen, säger Mats Åkerlind.

Orsaken till fackets tidigare motstånd mot snabbspår beror, enligt Mats Åkerlind, på att ordet ”har en dålig klang och andas att man genom korta, snabba insatser kan skaffa sig fördelar och tränga sig före i kön”.

– På elsidan har man redan liknande tankegångar. Men det här är en bredare ansats och det är möjligt att även elektrikerna känner att det här är intressant, menar han.

De nyanländas utbildning ska valideras och vid behov ska kompletteringsutbildning ges. Attitydprojekt ska ordnas så att kvinnor och personer med utländska bakgrund kan komma in i byggbranschen. Arbetet kommer att ske tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

– Mot bakgrund av den senaste avtalsrörelsen känns det bra att vi nu tillsammans tar oss an viktiga framtidsfrågor och fortsätter trepartssamtalen. Det har alltid varit Byggnads inriktning att arbeta för en byggbransch som är modern och inkluderande, säger Johan Lindholm förbundsordförande på Byggnads, i ett pressmeddelande.