Logga in

Så mycket bidrag får hembatterier

Publicerad
3 okt 2016, 11:17
| Uppdaterad
8 apr 2021

Har dina kunder solceller på villataket? Nu kan de få bidrag för att köpa batterier som lagrar el från solcellerna till en regnig dag.

Soliga dagar kan solceller på villatak producera mer el än villan förbrukar. Många solcellsägare matar idag ut överskottet på elnätet. Men med ett hembatteri kan energin i stället lagras för senare bruk när solen lyser med sin frånvaro. Nu har regeringen beslutat om ett bidrag på upp till 60 procent av kostnaden för sådana energilager.

Bidraget kan fås av privatpersoner som har anslutit sin elproduktionsanläggning till elnätet. Maxbeloppet är 50 000 kronor.

− Vi vill öka enskilda kunders möjlighet att lagra sin egenproducerade el och att de därmed ska kunna utnyttja sina elproduktionsanläggningar bättre, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

De nya reglerna träder i kraft den 15 november. Bidraget gäller retroaktivt för installationer av energilager som påbörjats i år och som slutförts senast 2019. Precis som när det gäller bidrag för solceller så är det Länsstyrelserna som ska hantera ansökningarna om bidrag.

Regeringen avsatte 175 miljoner kronor för energilagring redan i budgetpropositionen för 2016. Det beloppet ska dels användas till bidraget för privatpersoner, dels till Energimyndigheten insatser inom energilagning.

Ibrahim Baylan konstaterar att småskaliga nätanslutna energilager för el är ett ganska nytt produktområde. Men han ser tekniken som viktig i framtidens smarta och flexibla elnät.