Logga in

Projekteringsuppdrag på Göteborgs Central

Publicerad
11 okt 2016, 09:04

Eitech deltar i projekteringen av station Centralen i Göteborg på uppdrag av NCC och Trafikverket. Det handlar om förarbeten inför samtliga tekniska installationer i storprojektet som kommer börja byggas under 2018.

– Vi har genom åren skaffat oss värdefull erfarenhet om de tekniska och tidsmässiga utmaningar som stora tunnelprojekt innebär.

Det säger Pär Janemyr på Eitech Electro, bolaget har deltagit i installationsprojekten på Citytunneln i Malmö, Hallandsåsen och Citybanan och Norra Länken i Stockholm.

Nu när Trafikverket ska bygga Station Centralen i Göteborg, somen del av Västlänken, är det Eitech Electro som på uppdrag av huvudentreprenören NCC som bidrar med installationsprojektering och kalkylering. Det handlar om samtliga tekniska installationer på den nya delen av Centralen som byggs strax norr om Göteborgs nuvarande centralstation. Det ska bli en ny pendeltågsstaion med två plattformar under jord och två kilometer tågtunnel under jord med fyra spår. Etitech Electro ska projektera el- rör- ventilation- styr- och sprinklerteknik.

Station Centralen uförs i en samverkansmodell kallad ECI, Early Contractor Involvement, som innebär att NCC i samarbete med Trafikverket, installatörer och tekniska konsulter projekterar och optimerar projektet. Konstruktions- och projekteringsfasen, som är det Eitech vunnit uppdraget att delta i, väntas pågå till 2018 då bygg- och genomförandefasen beräknas starta.

– Samverkansprojekt blir allt mer vanligt och då framförallt i byggbranschen. Med en gemensam fokusering på arbetssätt, samverkan och ekonomi mellan alla leverantörsled är det en väldigt bra arbetsform och något vi förordar i många projekt, säger Magnus Falkman, vd Eitech Electro.

Stationen Centralen är en del av Västlänken, en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som på sikt får tre nya stationer och ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik.