Logga in

“Lagstiftningen har gått för snabbt”

Publicerad
29 sep 2016, 14:11

Lagen om personalliggare i byggbranschen kommer ursprungligen från restaurangsektorn där den redan första året skapade skatteintäkter motsvarande 4000 nya vita jobb. Men i översättningen till byggsektorn har lagen förlorat en del poänger. Skatteverket får till exempel inte kontrollera i privatbostäder. Men trots luckor välkomnar elföretagaren Johan Friis den nya lagen: “Den är bra för att få bort svart arbetskraft och få lite ordning på byggena”.

Skattefelet som kommer från svartarbete i Sverige uppgår till 66 miljarder kronor varav byggbranschen står för 6 miljarder. Därför fick byggbranschen vid årsskiftet en lag om personalliggare som liknar den som skapade tusentals nya vita jobb i restaurangbranschen 2007.  Men översättningen från en bransch till en annan har inte varit smärtfri, det är lätt att konstatera när Installatörsföretagens jurist Barin Özmen håller föredrag om personalliggare för installatörer inom el och VVS.

– Den här lagstiftningen har gått för snabbt. I många delar är den mer anpassad för exempelvis restaurang och frisörverksamhet, där det är lättare att begränsa arbetsplatsen, säger Barin Özmen.

”Det här är en bedömning man får göra vid varje avrop inom ett ramavtal”

Barin Özmen, jurist Installatörsföretagen

 Just arbetsplatsen är ett centralt begrepp och den utgör en central skillnad mellan branscherna. Skatteverket gör kontrollbesök på arbetsplatser. På en restaurang är det inga problem, den har en fast adress och den som arbetar där när Skatteverket kommer ska finnas i personalliggaren. Byggarbetsplatsens adress däremot måste definieras och anmälas för varje bygge. Dessutom har Skatteverket satt en undre gräns för krav på personalliggare i byggbranschen. Är hela entreprenaden värd mindre än 180 000 kronor behövs ingen personalliggare.

En elföretagare i publiken förklarar att hans företag har ett ramavtal på service som över en tioårsperiod är värt flera miljoner kronor men att varje enskilt serviceuppdrag hamnar väl under beloppsgränsen, kan ske på olika platser och med vissa längre tidsintervaller.

”Det känns jättekonstigt eftersom risken för att svartarbete förekommer borde vara störst i privatbostäder”

Mikael Johansson, entreprenadchef Samsons rör

– Det här är en bedömning man får göra vid varje avrop inom ett ramavtal, säger Barin Özmen, men just i hans fall säger hon att det troligen inte måste finnas en personalliggare.

En annan skillnad mot restaurangbranschen är också att mycket verksamhet inom bygg sker i privatpersoners hem och där har Skatteverkets personal ingen rätt till tillträde. Det betyder att även om Skatteverket ska kontrollera en byggnation inom en bostadsrättsförening så kan det vara svårt att få tillträde till alla platser inom föreningen där det faktiskt görs något arbete. Det här tycker Mikael Johansson entreprenadchef på Samsons rör i Solna är lite ogenomtänkt.

– Det känns jättekonstigt eftersom risken för att svartarbete förekommer borde vara störst i privatbostäder.

Men för Samsons rör som har närmare 40 anställda är lagen om personalliggare hur som helst inget problem eftersom de framförallt arbetar som underentreprenörer åt större byggföretag vid sidan om uppdrag för kommun och bostadsrättsföreningar.

– När vi jobbar åt Skanska, JM eller Peab berörs vi inte direkt eftersom de redan har löst problemet åt oss.

Om Skatteverket upptäcker ett bygge som inte är anmält, som enligt reglerna borde vara det, så kostar det byggherren 25 000 kronor i kontrollavgift.

Mikael Johansson tycker att lagen är bra för byggbranschen, men han ser frågetecken.

– För mindre entreprenader verkar det oklart hur man överför ansvaret för personalliggaren. Det verkar som att de har skjutit lite från höften när de släppte igenom den här lagen, säger han.

Det är byggherren, alltså beställaren, som är skyldig att anmäla byggarbetsplatsens adress till Skatteverket i förväg och att se till att det finns utrustning på plats så att det går att föra elektronisk personalliggare under arbetets gång. Om Skatteverket upptäcker ett bygge som inte är anmält, som enligt reglerna borde vara det, så kostar det byggherren 25 000 kronor i kontrollavgift. Samtidigt är det upp till enskilda anställda, till exempel enskilda montörer, att anmäla sin närvaro och frånvaro på byggarbetsplatsen med hjälp av ID06. En verksam person som inte finns i personalliggaren vid en kontroll ger företaget 2 500 kronor per person i kontrollavgift, dessutom kan företaget få en kontrollavgift på 12500 kronor för att personalliggaren inte är komplett. .

Johan Friis, ägare till Friis el, ett Nackabaserat elinstallationsföretag med 15 anställda välkomnar trots allt den nya lagen.

– Det har länge varit krav på ID06 av arbetsmiljöskäl, så det handlar bara om att följa rutiner. Jag tror att lagstiftningen är bra, den gör att problemen med svart arbetskraft minskar och skapar mer ordning på byggena.

Liksom många installationsföretag agerar Friis el ofta underentreprenör åt andra byggföretag.

– Vi är mest på större byggarbetsplatser och då är det byggherren som avgör om det är en byggarbetsplats och fixar med personalliggare. Jag tror faktiskt att det här är ett icke-problem för oss, säger Johan Friis.

Många som besökte IN:s seminarium hade frågetecken. Ett var huruvida arbetsgivaren får använda personalliggaren för att även kontrollera de anställdas närvaro. Men på den frågan är svaret från Barin Özmen ett bestämt nej. Personalliggaren har ett specifikt syfte och PUL, personuppgiftslagen, är tydlig med att informationen från ett datasystem inte får användas i andra syften. En annan frågeställare undrade om han kunde hänskjuta kontrollavgiften för att en anställd missat att registrera sig (det handlar om 2500 kronor) till den anställde själv.

– Enda gången du kan kräva en anställd på skadestånd är ifall det finns synnerliga skäl, en nivå som är svår att nå upp till i de flesta fall. I det här fallet är det bättre att ha en policy på företaget som går ut på att alla anställda är skyldiga att registrera sig med ID06 eller annat kort som byggherren kan kräva på arbetsplatser med personalliggare. Upprepade brott mot företagets interna regler är misskötsamhet och kan i längden vara grund för uppsägning, säger Barin Özmen.

En byggherre som vill överlåta ansvaret för personalliggaren kan göra det skriftligen. Det kan till exempel handla om en bostadsrättsförening som vill slippa ansvaret med att skaffa den utrustning som krävs. För till skillnad mot restaurangbranschen måste liggaren föras elektroniskt.

– Det finns en teknikutmaning som inte är prövad juridiskt som handlar om app-baserad inloggning i ID06. Det är inte alla företag som tillhandahåller smartphones eller surfplattor till sina anställda. Det kan bli dyrt för vissa företag om systemet på arbetsplatsen baseras på sådana. Här gäller det i så fall att man funderar på hur man kan reglera kostnaden kontraktsmässigt mot byggherren, säger Barin Özmen.

Men trots att installationsföretag ofta är underentreprenörer och slipper ansvaret för att införskaffa utrustning för personalliggare så är varje näringsidkare på arbetsplatsen skyldig att kunna visa upp de anställdas uppgifter i liggaren. Saknas en kontaktperson som kan visa upp företagets del i liggaren så kostar det 12 500 kronor i kontrollavgift.

Skatteverket har sedan lagen infördes utfört flera tusen kontroller på byggarbetsplatser och sedan 1 juli tar myndigheten också ut kontrollavgifter.