Logga in

Små intäkter från solel kan slippa moms

Publicerad
5 apr 2016, 16:02

Den som omsätter mindre än 30 000 kronor i en näringsverksamhet, till exempel på att sälja el från solceller, ska inte behöva momsregistrera sig, det föreslår finansdepartementet i ett pm som nu går ut på remiss. Syftet är att villaägare inte ska behöva bära den administrativa bördan.

Hanteringen av momsintäkter är en administrativ börda för alla företag. Men för den som har en mycket liten omsättning, som till exemepel en villaägare som säljer överskottsel till nätet, kan hanteringen vara avskräckande. Det handlar om att momsregistrera sig, fakturera moms och sedan redovisa och betala in momsintäkter.

Nu vill Regeringen införa en omsättningsgräns. Den som säljer för mindre än 30 000 kronor per år ska inte behöva hantera moms i sitt företag.

Det här är också en glad nyhet för alla som startar eget företag i liten skala och är osäkra på hur stor omsättningen kommer bli. De behöver med de nya reglerna inte momsregistrera sig förrän omsättningen kommer över gränsen.

I mitten av april går Finansdepartementets förslag ut på remiss. Om allt går enligt plan kan de nya reglernas gälla från och med årsskiftet.

Regeringen uppskattar att 280 000 företag och föreningar berörs av förslaget som också kommer minska skatteintäkterna med 280 miljoner kronor per år.