Logga in

Elrelaterade bränder upp 65 procent

Publicerad
11 apr 2016, 16:10

Felaktiga installationer i vart femte hem, elrelaterade bränder och hemmafixare som inte vet var de får göra. Årets Elsäkerhetsbarometer visar att det fortfarande finns stora brister inom elsäkerheten i Sverige.

Elsäkerheten i Sverige får 56 poäng av 100 möjliga när Elsäkerhetsbarometern presenteras för andra året i rad. Det innebär en marginell förbättring jämfört med fjolårets 55 poäng.

− Elsäkerheten i svenska bostäder är inte jättedålig. Samtidigt uppger medlemsföretagen att det finns felaktiga installationer i drygt var femte hem, och även om bara en minoritet av dessa leder till en olycka så finns alltid risken, säger Joakim Grafström, som är elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

Kartläggningen, som görs av Installatörsföretagen, bygger på enkätundersökningar med Installatörsföretagens medlemsföretag och privatpersoner såväl som på statistik. Tio områden bedöms och får mellan noll och tio poäng vardera. I årets barometer får området Elbesiktningar sämst omdöme: endast 3,1 poäng.

− Jag kan tycka att det är lite synd att folk byter ut köket vart tionde år men struntar i att inspektera elinstallationen som kanske har 50 år på nacken. Men elinstallationen syns inte, så man tänker inte på den förrän det händer något, säger Joakim Grafström.

Näst sämst betyg får området Elrelaterade bränder med 4,0 poäng. Visserligen ligger räddningstjänstens utryckningar på grund av elolyckor ganska stabilt kring 600 per år. Det visar statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men antalet bostadsbränder som registreras hos försäkringsbolagen har ökat med närmare 65 procent över en tioårsperiod: från 592 fall år 2005 till 973 fall år 2014.

− Vad den ökningen beror på är det ingen som vet. Några tänkbara teorier är att det finns allt mer elmateriel i hemmen, att installationerna är dåligt utförda eller inte sköts på rätt sätt, säger Joakim Grafström.

Barometern innehåller ljusglimtar också. Socialstyrelsen statistik visar att allt färre personer skadas i elolyckor. Fram till år 2012 blev drygt 200 personer inlagda på sjukhus efter elolyckor varje år. År 2014 hade antalet sjunkit till 134, ett tydligt trendbrott.

Antalet dödsolyckor med koppling till el har också sjunkit i flera år, och 2013 var första året utan ett enda dödsfall. Men 2014 bröts tyvärr trenden, och tre personer avled efter elolyckor. Trots det är Dödsolyckor det område som får högst poäng i Elsäkerhetsbarometern: 7,0 poäng.

Undersökningen visar även att hemmafixande är vanligt. Samtidigt har många villaägare dålig koll på vilka typer av elarbeten de som lekmän får utföra själva. Den skrala kunskapsnivån återspeglar sig i låga poäng på området Allmänhetens kunskap: 5,2 poäng.