Pengar till studie om elvägar

Publicerad 1 mar 2016, 10:41

En körsimulator för bussförare ska på ett realistiskt sätt visa hur elvägar ska utformas. Svenska forskare ska under två år ta reda på fakta, bland annat hur också taxi, transporter och sopbilar ska kunna använda laddsträckorna.

Elbussar som är tysta och utsläppsfria förändrar hur man planerar nya busslinjer. Vi skrev tidigare om den nya elbusslinjen i Göteborg som fått en ändhållplats förlagd inomhus och utvecklingen mot inomhushållplatser skapar möjligheter för till exempel köpcentrum. Nu ska Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI,  leda ett projekt i Lund som ska undersöka elvägar och vilken påverkan de får på trafiken.

– I Lund ser man på möjligheten att ha laddsträckor där bussarna laddas under färd. Det är dessutom önskvärt att elektrifieringen görs så att den kan användas även av andra fordon, till exempel sopbilar, taxi och distributionsbilar, det säger Arne Nåbo, projektledare och forskare på VTI.

Det är Energimyndigheten som har beviljat fem miljoner kronor till studien om elektrifierade busslinjer. Ett viktigt mål för projektet är att använda en körsimulator för att kunna visa upp en elbusslinje med hög användarvänlighet för att ett eventuellt framtida beslut om en elektrifiering i Lund ska vara förankrad i ett användarperspektiv.

– Vi kommer att utveckla modeller av elektrifierade gator samt en modell av en elbuss med möjlighet till laddning under färd. Implementeringen sker i VTI:s körsimulatorer, säger Arne Nåbo.

Med en mobil simulator kan flera ta del av simuleringen, hållplatsutformning och andra aspekter av elektrifiering. I studien kommer bussförare att delta för att man ska kunna utvärdera förarperspektivet.

– Bland annat ska vi studera om elektrifieringen påverkar körningen, hur elvägen samspelar med bussens elmotor och batteri samt upplevelse av vägmiljö inklusive hållplatser, säger Arne Nåbo.

Förutom projektledaren, VTI, så deltar Viktoria Swedish ICT och Lunds kommun. Projektet bedrivs inom ramen för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollketivtrafik och ska fortgå till och med december 2017.