Logga in

Byggnads varslar om konflikt

Publicerad
30 mar 2016, 12:46
| Uppdaterad
7 apr 2021

Nu varslar Byggnads om stridsåtgärder. Fackförbundet vill ha bättre ordning på byggarbetsplatserna, reella satsningar på jämställdhet och bättre utbildningsvillkor för lärlingar. Varslet omfattar cirka 60 medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier (BI) och drygt 2 600 medlemmar.

Byggnads menar att BI förhalat framtidsfrågorna i förhandlingarna genom att bara fokusera på lönefrågorna.

– Vi har tidigare uttryckt oro för att BI skjutit på de viktiga framtidsfrågorna och i stället lagt allt fokus på makten över lönebildningen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm, i ett pressmeddelande.

– Jag kan bara beklaga att det är precis där vi hamnat. Genom att förhala förhandlingarna har vi inte nått samförstånd inom en rad viktiga framtidsfrågor, exempelvis jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Där är BI svaret skyldigt, fortsätter Johan Lindholm.

Byggnads menar att man i förhandlingarna lyft frågorna om ordning och reda på byggarbetsplatserna för att motverka lönedumpning och osäkra arbetsplatser och verkat för fler kvinnor, ungdomar och nyanlända i byggbranschen.

– Ansvaret vilar tungt på BI för att vi ska komma vidare. Det handlar om att tillsammans få väck diskriminerande och föråldrade jargonger på arbetsplatserna och att företagen börjar anställa kvinnor. Nu ser vi fram emot att BI sätter sig och pratar om detta med oss, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

BI menar däremot att man sökt samförstånd med Byggnads kring byggbranschens framtida utmaningar utan resultat. BI påpekar dessutom att Byggnads kostnadskrav skulle leda till 1 av 3 byggföretag tvingats lägga ned med över 30 000 medarbetare blir arbetslösa.

– Omfattningen av varslet tyder på att detta planerats under en längre tid. Det är ett av de största varslen någonsin. Detta i en tid då vi behöver bygga mer. Det är mycket oansvarigt och kommer att leda till att många projekt såsom skolor, förskolor, bostäder och sjukhus inte blir slutförda i tid. I grund och botten handlar det om att Byggnads ledning inte vill förstå hur byggbranschens framtid ser ut, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på BI, i ett pressmeddelande.

– Sveriges Byggindustrier varnade i ett tidigt skede att Byggnads avtalskrav leder till ökade kostnader på över 8 procent och att 1 av 3 medlemsföretag skulle gå omkull. Trots det har Byggnads valt att förbise detta och i stället krävt fantasisummor. Branschen står inför enorma utmaningar där våra företag konkurrerar på en alltmer internationell marknad. Då kan vi aldrig acceptera att våra medlemsföretag som tecknar kollektivavtal blir bestraffade för att vår motpart saknar förståelse för dessa förändringar, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Om och hur varslet påverkar VVS-företagen på berörda arbetsplatser och Installatörsföretagens förhandlingar med Byggnads om ett nytt teknikinstallationsavtal är för tidigt att säga uppger Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen, till VVS-Forum.

– Vi kommer att analysera Byggnads varsel och hur det kan påverka våra medlemsföretag runt om i landet för att sedan informera dem om hur de ska agera. Om det påverkar våra förhandlingar med Byggnads har jag inga kommentarer till. Vi måste först analysera konsekvenserna av det.

Byggnads krav i korthet:

  1. Ordning och reda – utveckla huvudentreprenörsansvaret.
  2. Jämställdhet- och mångfald – byggbolagen ska vara med och betala för att stärka utbildningsinsatser i skolan, stoppa machokulturen och rättvisemärka yrket.
  3. Lärlingar – företagen ska ta ansvar och anställa fler lärlingar, ansvaret ska skrivas in i avtalet.
  4. Nyanlända – använda och utveckla det system vi redan har för att ta emot nyanlända i byggbranschen och få dem i arbete.
  5. Integritet – större inflytande vid tvister mellan arbetsgivare och anställd om kränkt integritet.
  6. Löneökning på 3,2 procent.