Logga in

“Täcker in allt från badrum till kärnkraftverk”

Publicerad
30 nov 2015, 16:45

Från årsskiftet ska alla personer som arbetar på en byggarbetsplats finnas registrerade i en personalliggare. “Oanmälda kontrollbesök är kärnan i systemet” säger Skatteverkets samordnare Conny Svensson.

Efter årsskiftet träder den nya lagen om personalliggare i byggbranschen i kraft. Då blir det möjligt för Skatteverket att kontrollera byggarbetsplatser och identifiera alla som arbetar där för att sedan stämma av ifall de är inheckade i en elektronisk personalliggare. Den byggherre som i förväg inte har anmält en byggarbetsplats kan få betala upp till 25 000 kronor i straffavgift.  

Efter att motsvarande regler infördes för restaurang- och frisörbranschen 2007 gjorde Skattverket 130 000 kontroller.

– Lönevolymen ökade med 1 miljard kronor eller 4000 heltidstjänster 2007 och ytterligare lite året därefter, säger Conny Svensson, samordnare på Skatteverket och fortsätter:

– Det intressanta är att företagen själva vill att Skatteverket ska vara ute och kontrollera, det svarade man i en enkät vi gjorde efteråt.

Två viktiga begrepp som används framöver är byggherre och byggarbetsplats. Byggherren är den som för egen del utför eller låter utföra byggverksamhet. Det kan vara alltifrån minsta bostadsrättsförening till största byggföretag. Byggherren är den som anmäler byggstart till Skatteverket innan bygget sätter igång och är också den som avanmäler när bygget är avslutat.

Byggherren ska också skaffa den utrustning som krävs för att föra personalliggare. Hittils har det var tillåtet – och mest förekommande – med personalliggare på papper. Från och med årsskiftet är det krav på att liggaren ska vara elektronisk. Det finns system som använder en fysisk kortläsare som man stämplar in med, men också helt molnbaserade lösningar i vilka användaren checkar in med sin mobiltelefon.

Byggherren anmäler med hjälp av sin e-legitimation byggarbetsplatsen genom att ange en adress eller longitud och latitud. Varje byggarbetsplats får ett eget 13 tecken långt identifikationsnummer. På adressen som angetts ska den elektroniska personalliggaren finnas.

Om byggprojektet är ett ramavtal och att själva arbetet utförs över ett större område, som ett sjukhus eller en hel kommun, så ska Skatteverket kunna ta sig till platsen där liggaren finns och få anvisningar om vilka adresser som arbetet bedrivs just den dagen. Alla personer som fyller en uppgift på byggarbetplatsen ska vara incheckade i systemet. Om någon råkar glömma att checka ut, till exempel på sin lunchrast så behöver det inte vara ett stort problem.

– Det är om man är på plats men inte finns i liggaren som problemet uppstår, säger Kjell Sjöblom på Skatteverket.

“Man ska inte kunna krypa under fyra prisbasbeloppsgränsen genom att dela upp i flera olika byggarbetsplatser.”

Conny Svensson, samordnare Skatteverket

Privatpersoner som bygger för eget bruk är undantagna den nya lagen och det gäller även när försäkringsbolag bygger för privatpersoners räkning. Dessutom undantas alla projekt vars totalsumma understiger fyra prisbasbelopp exklusive moms, vilket 2016 motsvarar 177 200 kronor. 

– Man ska inte kunna krypa under fyra prisbasbeloppsgränsen genom att dela upp ett projekt i flera olika byggarbetsplatser, säger Conny Svensson.

Har man ett ramavtal för ett antal verksamheter som genomförs inom en kommun under loppet av ett år så ska man anmäla avtalet som ett enda projekt och ange kommunen som område.

Varje entreprenör har ansvar för att de egna anställda checkar både in och ut när de kommer och går. Men den samlande personalliggaren måste ha tillgång till alla personer på byggarbetsplatsen oavsett vilket led av underentreprenör som den verksamma personen är anställd av. Och det gäller även för bemanningsanställda, konsulter och praktikanter från yrkesgymnasium – alla som fyller en funktion på byggarbetsplatsen måste vara registrerade i personalliggaren.

FAKTA

Viktiga begrepp

Byggherre – alltifrån minsta bostadsrättsförening till största byggföretag.

Byggarbetsplats – kan vara en lägenhet, ett hus, en plats på en väg, ett helt sjukhus eller ännu större beroende på vilken sorts arbete det rör sig om. Om ett separat projekt utförs inom samma område med andra inblandade behövs ytterligare en anmälan.

Verksam person – Alla personer som fyller en uppgift på byggarbetsplatsen ska vara incheckade i personalliggaren. Personer som lastar och lossar undantas, likaså besökare. Praktikanter från yrkesgymnasium omfattas av reglerna med det gör inte prao från grundskolan.

Personalliggare – Kan finnas i en mobiltelefon, dator eller surfplatta som måste kunna läsas på plats eller skrivas ut. Däremot är det inte längre ett krav att den kan skrivas ut. Precis som i ett bokföringsprogram ska man kunna spåra alla ändringar. Informationen ska sparas i två år men är inte att betrakta i laglig mening som bokföringsinformation. Personalliggaren är inget som Skatteverket tillhandahåller utan ett system som köps på marknaden. En del inbegriper att man loggar in med ett kort i en läsare medan andra är helt molnbaserade och innebär att man checkar in med sin mobil.