Logga in

“Mycket utmanande nå positivt rörelseresultat”

Publicerad
29 jul 2015, 14:09

Sveriges största arbetsgivare inom elteknik behöver mer tid för att vända förlust till vinst. Halvårsrapporten visar att rörelseresultatet sjunker och i kommentaren pekas Norden ut som ett problemområde.

Imtech-koncernen omsatte 1,8 miljarder euro första halvåret i år, vilket är 8 procent lägre än förra året. Men trots att Norden pekas ut som en del av problemet så härleds det största intäktstappet till nedskärningarna i den tyska verksamheten. Övriga divisioner uppges leverera intäkter i linje med år 2014. Imtechs informations- och marknadschef för Sverige, Norge och Finland, Thomas Rebermark, försvarar den nordiska verksamheten.

– Vi avviker inte från det vi planerat. Vi har valt bort vissa mindre lönsamma volymer i år och det som rapporten tar upp är att vi med det effektiviseringsprogram vi nu genomför ännu inte når de resultat vi planerat.

Rörelseresultat för hela Imtech-koncernen (EBITDA) hamnar på minus 45-50 miljoner euro jämfört med minus 25 miljoner euro för första halvåret 2014.

Det som drar ner halvårsresultatet i Imtech i Tyskland är utmaningar i nedskalningen av verksamheten men också oväntat höga förluster i gamla projekt. Projektförluster tynger även den nederländska byggserviceverksamheten och vattenverksamheten i Storbritannien.

Det är på grund av läget som bolaget skriver att en vändning till vinst redan 2015 blir mycket utmanande. Hur den nordiska verksamheten tynger resultatet skrivs inte ut. Verksamheterna i Spanien, Benelux och den marina sektorn har förbättrat sitt resultat under första halvåret i år.  

För att skynda på de åtgärder som ska förbättra situationen tar bolaget in en managementkonsult. Stefaan Vansteenkiste från Alvarez & Marsal blir Imtechs nya omstruktureringschef.

Imtech för en dialog med sina finansiärer och har kommit överens om ytterligare lån om 75 miljoner euro som ska läggas till tidigare krediter om 700 miljoner euro. De nya medlen ska skjutas till i omgångar inom den närmaste månaderna.

Imtech är med sina 2160 anställda i Sverige inom elteknik det personalmässigt största bolaget i elteknikbranschen.

Granskade resultat för första halvåret i år kommer ut den 25 augusti.