Logga in

Krisande Storskogen säljer två elinstallatörer som tillsammans omsätter 400 Mkr

Publicerad
27 jun 2024, 11:03

Totalt nio företag som omsatte 1,6 miljarder kronor och gjorde 98 miljoner kronor i gemensam förlust säljs av krisdrabbad företagsgrupp.

Göteborgsbaserade Bergendahls el och Blekingeföretaget Elcom är två av nio företag som avyttras av Storskogen Group. Gruppens tillförordnade vd Christer Hansson säger i ett pressmeddelande:

Läs också:
Sandbäckens tar över tre stora elföretag från konkurrent

Läs också:
7 saker som utmärker branschens största företag

– Som vi tidigare har kommunicerat, ligger vårt fokus tydligt på organisk vinsttillväxt, lönsamhetsförbättring och kassaflöde. Det är också detta som ligger till grund för beslutet att avyttra de här nio verksamheterna. Avyttringen stärker vår lönsamhet märkbart, men innebär framför allt att vi kan prioritera affärsenheter med bättre potential för lönsamhet och tillväxt.

Affärsenheterna som avyttras hade en sammanlagd årsomsättning på cirka 1 583 Mkr och justerad EBITA på cirka -98 Mkr under de senaste tolv månaderna per den 31 mars 2024.

Bland de större enskilda bolagen inom gruppen Bergendahls El finns bland annat Bergendahsl El Projekt som 2022 omsatte 61 miljoner kronor. 

I april kom nyheten att Bergendahls el skulle köpa Elcom, det andra elinstallationsbolaget  som Storskogen nu säljer av. 

Tillsammans omsätter Bergendhals el och Elcom cirka 400-450 Mkr, det rapporterar Installationssifror.se.

Köpare av Storskogens avyttring är det Stockholmsbaserade investmentbolaget M Industrial Invest.