Arbetsgivardeklaration på individnivå

Publicerad 30 jun 2015, 00:28

Bakom klumpsummor i företagens deklarationer om arbetsgivaravgift kan oseriösa företag gömma undan personal som inte arbetar på schyssta villkor. Nu vill Skattevkerket stävja osund konkurrens med individuell arbetsgivardeklaration.

– Det är högst sannolikt med lag om individuellt redovisad arbetsgivaravgift

Det sade Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket, på byggbranschen i samverkans seminarium igår i Almedalen.

Vid nästa årskifte träder lagen om personalliggare i byggbranschen i kraft. Den innebär att man vid varje enskilt tillfälle ska veta vem som arbetar på en byggarbetsplats och att personen ska vara registrerad i en lista, en så kallad personalliggare. När Skatteverket gör kontrollbesök kan de genom personalliggaren se om de som arbetar där gör det lagligt, det vill säga om arbetsgivaren har betalat lön och arbetsgivaravgift för personen. Men det här räcker alltså inte anser Skatteverket.

Lars Bergqvist, från Byggcheferna, vittnade under seminariet om att den bristande kontrollen, till exempel vem som arbetar i olika underentreprenörsled, leder till snedvridning i konkurrensen.

– De som gör affärerna är rätt uppgivna. På många jobb räknar de inte ens eftersom det inte är någon idé på grund av den osunda konkurrensen, säger Lars Bergqvist.

Eva Fröjelin, generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten fyller i den rätt mörka bilden.

– Vi ser att grovt kriminella går in i byggbranschen och startar företag. De utnyttjar upphandlingssituationer och förslagenheten är stor. De drar sig inte för att utnyttja de hål och svaga punkter som finns.

Men personalliggare som snart införs kan var en del av lösningen. I restaurang-, tvätteri- och frisörnäringen har det varit lag på personalliggare sedan 1 januari 2007 och enligt Ingemar Hansson gd Skatteverket har skattefelet i de branscherna minskat.

– Det är svårt att mäta skattefelet, men jag är lite mer optimistiskt nu, mycket tyder på att det har sjunkit.

Enligt Ingemar Hansson är byggbranschen en av de fem värsta sektorerna när det kommer till fusk, transport är en annan bransch där ingen minskning har skett utan upplevelsen av osund konkurrens är fortsatt hög.

En ny lagstiftning om arbetsgivardeklaration på individnivå är alltså något som Skatteverket nu arbetar på. Den stora fördelen, enligt Ingemar Hansson, är att den information som arbetsgivaren ändå behöver ta fram för att kunna betala ut lön också skulle kunna passas vidare till Skatteverket och samköras med informationen i personalliggarna. Samma underlag skulle också kunna stoppa fusk med akassa och sjukförsäkring. Dessutom, hävdar generaldirektören, skulle nyordningen innebära en förenkling för företagen som skulle slippa redovisa kontrolluppgifter i januari året efter.