Logga in

”Kostnaderna har skenat”

Publicerad
6 maj 2015, 07:35

På Elfacks första dag besökte energiminister Ibrahim Baylan mässan och visades runt i några av de större installationsföretagens montrar.

– Jag tycker det är en väldigt spännande samling människor och det speglar också den revolution som håller på att ske inom energisektorn som jag tror de flesta utanför energisektorn är omedvetna om.

En aktuell fråga som många i elteknikbranschen är kritiska mot i den s-ledda regeringens politik är sänkningen av rotavdraget från 50 till 30 procent.

Byggbranschen räknar med en hög grad av självfinansiering genom ökade skatteintäkter, men den verklighetsbeskrivningen håller regeringne och finansdepartementet inte med om.

– Anledningen till att vi föreslår en förändring beror på att kostnaderna har skenat. Vi har bara senaste året en ökning med över 2 miljarder kronor. De pengarna behövs också för att bygga nytt i Sverige, vi kan inte bara renovera det vi har, vi måste också ha fram nya lägenheter. Det kommer gynna elektrikerbranschen och det kommer gynna byggbranschen i stort.

Den 20 maj går tiden ut för remisser på elbehörighetsutredningen som också ligger på Ibrahim Baylans bord.

– Vi ska naturligtvis ta del av remisserna och lyssna in vilka kloka synpunkter som kommer. Det jag hört hittills är att det finns synpunkter men i grund och botten också en positiv hållning till att man genomför förändringar. Jag har tidigt yttrat att jag tycker att man ska gå vidare i någon form.