Logga in

Farliga elinstallationer i vart femte hem

Publicerad
29 apr 2015, 10:12

Elrelaterade bränder ökar, vart femte hem har farliga elinstallationer och hemmafixare vet inte vad de får och inte får göra. Nedslående resultat i EIO:s nya statistiksammanställning Elbarometern.

Sverige får 55 av totalt 100 elsäkerhetspoäng i den nya elsäkerhetsbarometern, EIO:s statistiksammanställning. Syftet med den är att ge en helhetsbild över elsäkerheten i Sverige.

– Årets Elsäkerhetsbarometer visar hur elsäkert – eller osäkert – Sverige är. Vi har tyvärr en bit kvar innan alla kan känna sig trygga i att elen är rätt installerad så väl hos sig själv som hos grannen, säger Joakim Grafström, specialist på elsäkerhet, Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

När det gäller elrelaterade dödsolyckor ligger Sverige bra till och antalet har minskat på senare år. År 2013 var första året utan ett enda dödsfall.

Försäkringsbolagen betalar varje månad ut skadeersättning för 70 elrelaterade bränder.

Förutom dödsolyckor ligger Sverige dåligt till på övriga nio bedömningsgrunder. Till exempel är elrelaterade bränder relativt vanligt. Försäkringsbolagen betalar varje månad ut skadeersättning för 70 elrelaterade bränder.

– Som besiktningsman och brandutredare ser jag tydligt att de elrelaterade bränderna ökar. Jag har också flera fall där försäkringsbolagen gjort kraftiga nedsättningar av ersättningen för brandskadan på grund av att det funnits brister i den elektriska installationen, säger Michael Steen, brandutredare på Attention TC.