Bensinbolag avtalar om underhåll

Publicerad 29 apr 2015, 10:15

Treårskontrakt till installationsjätte

Bensinbolaget OKQ8 har tecknat avtal om tekniskt underhåll med Caverion. Kontraktet löper på tre år och startade 1 april i år. Det handlar om 214 bensinsstationer och avtalet omfattar planerat underhåll och felavhjälpande.

– Caverions rikstäckande närvaro och vårt erbjudande med en gemensam kontaktväg för samtliga OKQ8 stationer garanterar en hög servicenivå i hela landet. Det är glädjande att OKQ8 väljer Caverion som nationell leverantör och vi ser fram mot att bygga en nära relation och att utveckla vår leverans under de kommande tre åren, säger Mattias Lindgren, chef Nationella Kunder inom Caverion Sverige AB.