Amorteringskrav kan minska byggande

Publicerad 22 apr 2015, 08:38

Sveriges Byggindustrier kritiserar Finansinspektionens förslag som nu är ute på remiss om att Sverige ska införa ett amorteringskrav. Organisationen hävdar i sitt remissvar att ett tvingande amorteringskrav måste utredas före införande.

En rapport från Sveriges Byggindustrier visar att kravet kan leda till att kapitalsvaga hushåll får svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. I enkätstudien har 2100 hushåll bland annat fått bedöma om det föreslagna amorteringskravet påverkar sannolikheten för bostadsköp.

– Den här undersökningen visar att politikernas mål att kraftigt öka bostadsbyggandet och de statliga myndigheternas strävan efter att motverka hushållens möjligheter att finansiera sitt boende inte går ihop, det säger Ola Månsson vd Sveriges Byggindustrier.

Kombinationen av bolånetak och amorteringskrav höjer trösklarna rejält. I undersökningen var det 15-18 procent av samtliga hushåll som ansåg att amorteringskravet troligen skulle leda till att de avstod från bostadsköp. Bland dem med lägre inkomster uppgav var femte att amorteringskravet skulle utestänga dem från bostadsköp.

– För hushåll som redan står utanför bostadsmarknaden riskerar amorteringskravet att försvåra deras bostadssituation ytterligare. Om incitamenten att flytta minskar, minskar också efterfrågan på nyproducerade bostäder. Om flyttkedjorna inte uppstår drabbar det framförallt de som redan idag står utanför bostadsmarknaden – det unga paret som söker sitt första boende eller studenten som flyttar till en ny stad. Det här kan knappast vara politikernas vilja säger Ola Månsson.

Undersökningen utfördes under mars och april 2015 och har primärt riktats mot hushåll i de tre storstadsregionerna.