Goodtech tilldelas banorder på 120 miljoner kronor

Publicerad 19 mar 2015, 16:19

Det stora järnvägsprojektet att öka tågkapaciteten mellan Jönköping, Nässjö och Värnamo har gett Goodtech ett nytt kontrakt av Trafikverket.

Goodtech får ett kontrakt om totalentreprenad som omfattar ban-, el-, signal-, tele-, mark-, och broarbeten i projekt Y:et, ett samlingsnamn för olika delprojekt i Trafikverkets satsning på ökad kapacitet, snabbare persontransporter och säkerhet mellan Jönköping, Nässjö och Värnamo.

Goodtechs del av projektet omfattar 120 miljoner kronor för arbeten som ska vara färdigställda i april 2018.