Förundersökningen mot Fortum läggs ned

Publicerad 18 feb 2015, 10:21

Åklagaren lägger ned förundersökningen av Fortum Värme AB efter Elektrikerförbundets polisanmälan.

Kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål lägger ned förundersökningen mot Fortum Värme AB efter Elektrikerförbundets polisanmälan. Anmälan gällde nödutrymningsvägar i tunnlar på kraftbolagets bygge av Värtaverken i Hjorthagen i Stockholm.

Helena Eckerrot Flodin säger till Elinstallatören att en förundersökning om brott inte är aktuell bara för att en arbetsplats är att betrakta som farlig, för det krävs att en enskild har drabbats eller varit nära att drabbas.

Bygget av Värtaverken drabbades i november förra året av en olycka med ett fallande betongelement som dödade två byggnadsarbetare och skadade en svårt. I de efterföljande skyddsronder som genomfördes på arbetsplatsen påpekades att utrymningsvägar i tunnlar inte var tillräckligt framkomliga.