Mer utredning om utstationering

Publicerad 1 dec 2014, 09:00

Regeringen tänker inte riva upp Lex Laval, men vill ändå stärka kollektivavtalens ställning vid utstationering. Därför får två pågående utredningar så kallade tilläggsdirektiv.

Regeringen har gett ytterligare direktiv till två utredningar – utstationeringskommittén och till utredningen om nya utstationeringsregler. Syftet är att stärka kollektivavtalens ställning för anställda i utländska företag.

– Vi vill att svenska kollektivavtal ska gälla för alla på svensk arbetsmarknad. Då krävs bland annat ändringar i Lex Laval, men också förändringar i EU-direktivet, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Utstationeringskommittén ursprungliga uppdrag är att se över reglerna på svensk arbetsmarknad för att säkerställa grundläggande skydd för den som blir utstationerad här. Nu utvidgas uppdraget till att överväga lagändringar och eventuella andra åtgärder för att stärka kollektivavtalens ställning. Utredningen ska redovisas senast 31 maj 2015.

Utredningen om nya utstationeringsregler ska föreslå hur EUs tillämpningsdirektiv ska genomföras i svensk rätt när det gäller information om kollektivavtalsvillkor och införande av ett entreprenörsansvar.