Myndigheter klargör regler för försäljning av elartiklar

Publicerad 15 sep 2014, 10:42

Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten ska tillsammans vid två tillfällen under hösten informera företag om vilken lagstiftning som reglerar marknaden för elprodukter. Importörer och återförsäljare bjuds in för att diskutera regelverket kring marknadskontroll, vilka lagar som påverkar marknadens aktörer och vilka otydligheter som finns i bestämmelserna.

– Det finns ett stort behov av information till små- och medelstora företag i landet. Vi har ett stort inflöde av produkter inte minst på internet. Det är viktigt att känna till vilken lagstiftning som reglerar elprodukter, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Han förklarar att både Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten får många frågor om otydligheter gällande lagar och regler och det är inte alltid självklart vem man ska vända sig till om man har frågor.

– Vi vill hjälpa aktörerna att få en helhetsbild och passa på att fånga upp frågor som finns ute bland företagen, säger han.

Förra hösten släppte Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) rapporten ”Noll Koll – Stora brister vid försäljning av elartiklar”. Elsäkerhetsverkets generaldirektör, Elisabet Falemo, gav då sin syn på rapporten.

– Det sätt som EIO arbetat på för att ta fram den här rapporten är imponerande. Nu öppnar den upp för ett ännu tätare samarbete mellan oss som kan starta direkt, sa hon.
I våras träffade Elsäkerhetsverket representanter för flera av de 60 butikskedjor som undersöktes inför EIO:s rapport.