Goodtech samlar kraft

Publicerad 15 sep 2014, 10:58

Goodtech befäster sin ambition att växa på energisidan genom att samla de svenska och norska kraftdelarna i en ny enhet – Goodtech Power.

Goodtech ser stora möjligheter till affärer här eftersom anläggningar inom både transmission, distribution och vattenkraftsproduktion behöver moderniseras i båda länderna. Chef för Goodtech Power blir Staffan Helmvall, som i dag är divisionschef för Sverige Nord inom Goodtech Projects & Services

– I dag är vi en etablerad och stor aktör inom kraftsegmentet med gott renommé på marknaden, men vi nöjer oss inte med det och därför genomför vi nu en offensiv satsning med en gemensam operativ verksamhet inom kraft som grund, säger Stefan Helmvall i ett pressmeddelande.

Goodtech har idag närmare 100 ingenjörer inom kraftverksamheten. De finns framför allt i Luleå, Umeå, Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Bergen. Mot slutet av 2016 väntas 160 nya medarbetare ha tillkommit och omsättningen fördubblats.