Ny rapport om allvarliga elsäkerhetsbrister på förskolor

Publicerad 19 aug 2014, 13:21

I sin nya rapport, ”Långt kvar till eltrygga förskolor”, beskriver Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) hur elsäkerheten på många förskolor i Sverige är eftersatt. Branschorganisationen kräver nu att landets politiker och Elsäkerhetsverket vidtar kraftfulla åtgärder.

Enligt rapporten, som släpps i dag, får EIO ibland signaler från sina medlemsföretag om att förskolornas huvudmän – oftast kommunen – inte prioriterar elsäkerheten på många förskolor. Ansvaret är otydligt och ofta handlar det om att laga gamla ledningar istället för att byta ut dem.

– Något måste ske nu, säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på EIO.

– Politikerna måste ta sitt ansvar och se över de kommunala förskolorna. Vi anser också att Elsäkerhetsverket, som är ansvarig tillsynsmyndighet, bör ta det som kommer fram i vår rapport på stort allvar och genomföra en landsomfattande informationskampanj till alla förskolor och dess huvudmän.

Han anser att kraven som lagstiftningen ställer på förskolorna måste bli tydliga. Periodiska besiktningar måste göras.

Av de 300 förskolechefer som intervjuats i rapporten uppger hälften att det är hyresvärden som har ansvaret för elsäkerheten. Den andra hälften uppger att det är de själva eller någon tredje part som är ansvarig – eller att de inte vet.

Mindre än hälften av alla förskolechefer uppgav att det är ”mycket tydligt” vem som är formellt ansvarig för elsäkerheten på deras förskola.

– Vår undersökning visar även att det saknas jordfelsbrytare på en av tio förskolor, vilket totalt motsvarar ungefär 1 000 förskolor i landet. På lika många förskolor säger cheferna att de inte vet om det finns jordfelsbrytare. Det innebär att det finns 2 000 förskolor med 100 000 barn där grundläggande elsäkerhetsanordningar kan saknas. Två av tio chefer svarade dessutom att det saknas petskydd, eller att de inte vet om sådana finns, säger Johan Martinsson.

Tre av tio kommunala chefer anser att underhållet är dåligt på deras förskolor. Det är dubbelt så många som antalet förskolechefer på privata förskolor som anser att underhållet är dåligt.

EIO beskriver även följderna av bristerna – antalet elbränder i förskolorna ökar och en av tio förskolechefer berättar att det inträffat en elolycka eller elincident de senaste tre åren.

Läs hela rapporten på EIO:s hemsida, www.eio.se.