ROT hotat efter valet

Publicerad 1 jul 2014, 15:36

ROT i sin nuvarande form lär inte bli kvar om alliansregeringen förlorar valet i höst. Det står klart efter en debatt mellan riksdagpartierna som Byggbranschen i Samverkan där Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) ingår, arrangerade i Almedalen. ROT hotas trots att det skapat minst 20 000 nya arbetstillfällen och radikalt förändrat svenskarnas inställning till svartarbete.

ROT-avdraget är mycket populärt och används brett. Mer än en miljon svenskar har använt det. Det har också förändrat inställningen till svararbete. Innan ROT infördes efterfrågade konsumenter svartjobb nästan hälften av de gånger jobb skulle beställas.

– Nu är den siffran nere i tre procent. Och bland företagen säger nio av tio att ROT har påverkat den svarta ekonomin, berättade Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier, på seminariet.

ROT är också jobbskapande. Minst 20 000 vita arbetstillfällen har tillkommit. Om det kunde Björn Hellman, vd för branschorganisationen Målaremästarna vittna på seminariet.

– ROT-avdraget har blivit en formidabel succé och det har skapat en ny marknad för oss: privatmarknaden. Förut tog konsumenterna bara offerter för att få en indikation om vad de borde betala svart. Nu har vissa av våra medlemsföretag en fjärdedel av omsättningen från konsument, sa han, och fortsatte med en uppmaning till de församlade politikerna:

– Hälften av våra medlemsföretag har också nyanställt tack vare ROT, minst 2 000 arbetstillfällen har tillkommit i vår bransch. Behåll ROT, annars är de svarta arbetstillfällena tillbaka över en natt.

Allianspartierna har slagit fast att ROT ska få vara kvar i nuvarande form om de behåller makten.

– ROT har medfört att svarta jobb har blivit vita. Och dessutom genererar det pengar tillbaka till stadskassan, intäkterna är större än utgifterna, sa Maria Plass, riksdagsledamot för moderaterna.

Hon fick medhåll av Per Åsling, riksdagsledamot för centern:

– ROT stimulerar tillväxten och bidrar till ett mer robust samhälle.

Men bland oppositionspartierna har beskeden än så länge inte varit lika tydliga. Därför var det många som var nyfikna på beskeden från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Almedalen.

Nooshi Dadgostar (v), riksdagskandidat, tycker att ROT slår mot dem som bor i hyresrätt.

– ROT är orättvist eftersom det bara kan utnyttjas av de som äger sin bostad. Och denna grupp har tidigare flera andra lättnader, som den slopade fastighetsskatten och möjligheten att göra ränteavdrag, sa hon.

– Dessutom kan man säga att ROT premierar en grupp som tidigare skattefuskat och anlitat hantverkare svart.

Västerpartiets besked i ROT-frågan är att de 2016 vill omforma det och istället rikta det till flerbostadshus, som miljonprogram och skolor.

Miljöpartisten och riksdagsledamoten Jan Lindholm vill se samma inriktning.

– Och dessutom vill vi att bara åtgärder inom energieffektivisering ska omfattas. Det ska inte vara möjligt att utnyttja ROT till att bygga om ett kök, sa han.

Teres Lindberg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, gav till en början ett tydligt besked:

– Vi vill behålla ROT men halvera RUT, slog hon fast.

Men lite längre fram i resonemanget från Teres Lindberg framkom att Socialdemokraterna enbart betraktar ROT som ett sätt att stimulera bostadsbyggandet. När konjunkturen blir bättre kan det därmed fasas ut. Det kan ske redan 2016.

FAKTA

ROT och RUT

• Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till ROT-avdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

• Du får däremot inte ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

• Det arbete som du söker RUT-avdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Hushållsarbete som rengöring, underhåll och tvätt ger rätt till RUT-avdrag.

• Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till RUT-avdrag.