Logga in

”Höjt rotavdrag skapar arbetstillfällen och motverkar svartarbete”

Publicerad
19 sep 2020, 10:54

Åtta av tio företag i en ny enkätundersökning tror att ett återställt rotavdrag till 50 procent av arbetskostnaden skulle ha stor betydelse för företagets möjlighet att skapa fler arbetstillfällen.

Det visar en ny enkätundersökning som Installatörsföretagen och andra arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn genomfört bland sina medlemsföretag.

Nytt rotavdrag för solceller och laddstolpar på gång

En stor andel, 40 procent, av dem som har svarat är installatörer.

Enkätundersökningen visar att nio av tio företag tror att ett återställt rotavdrag skulle minska svartarbetet i branschen.

– Undersökningen styrker att det finns en koppling mellan lågkonjunktur och ett ökat antal förfrågningar om svartjobb. Rotavdraget är en väl etablerad och beprövad reform som snabbt kan stimulera svensk ekonomi. Höjt rotavdrag skapar arbetstillfällen och motverkar svartarbete, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Ola Månsson: ”En viktig åtgärd är att höja rotavdraget till minst 50 procent, allra helst 75 procent”

De flesta av företagen, som deltagit i enkäten, tror att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket eller ganska stor betydelse för att stärka företagens ekonomi inom bygg- och installation.

– En oviss arbetsmarknad skapar osund konkurrens och när oseriösa aktörer. Ett höjt rotavdrag gynnar istället seriösa företag som bidrar med välbehövliga skattemedel till vårt lands välfärd. Det är en enkel åtgärd som vi vet ger ett nödvändigt resultat, betonar Ola Månsson.

80 000 företag har lämnat rotavdragsmarknaden

Så här tycker bygg- och installationsbranschen om rotavdraget:

 • Åtta av tio företag anser att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket eller ganska stor betydelse för möjligheten att skapa fler arbetstillfällen i företaget
 • Sedan årsskiftet har fem av tio företag fått frågor om att utföra hantverkstjänster utan kvitto.
 • Fyra av tio företag uppger att de har fått fler förfrågningar om att utföra arbete utan kvitto i år jämfört med samma period förra året.
 • Nio av tio företag tror att ett återställt rotavdrag skulle minska svartarbetet i branschen.
 • Nio av tio företag tror att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket eller ganska stor betydelse för att stärka företagens ekonomi inom bygg- och installation.
 • Nio av tio företag tror att ett utvidgat rotavdrag, där exempelvis även bostadsrättsföreningar och fastighetsägare också innefattas, skulle ha mycket stor eller ganska stor betydelse för företagen som utför rotarbeten.

Fotnot: Undersökningen genomfördes i mitten av september bland 1 066 medlemsföretag i Byggföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen. Av de svarande är 40 procent, 425 företag, medlemsföretag i Installatörsföretagen.

Läs mer om enkätundersökningen här.

Det visar en ny enkätundersökning som Installatörsföretagen och andra arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn genomfört bland sina medlemsföretag.

Nytt rotavdrag för solceller och laddstolpar på gång

En stor andel, 40 procent, av dem som har svarat är installatörer.

Enkätundersökningen visar att nio av tio företag tror att ett återställt rotavdrag skulle minska svartarbetet i branschen.

– Undersökningen styrker att det finns en koppling mellan lågkonjunktur och ett ökat antal förfrågningar om svartjobb. Rotavdraget är en väl etablerad och beprövad reform som snabbt kan stimulera svensk ekonomi. Höjt rotavdrag skapar arbetstillfällen och motverkar svartarbete, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Ola Månsson: ”En viktig åtgärd är att höja rotavdraget till minst 50 procent, allra helst 75 procent”

De flesta av företagen, som deltagit i enkäten, tror att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket eller ganska stor betydelse för att stärka företagens ekonomi inom bygg- och installation.

– En oviss arbetsmarknad skapar osund konkurrens och när oseriösa aktörer. Ett höjt rotavdrag gynnar istället seriösa företag som bidrar med välbehövliga skattemedel till vårt lands välfärd. Det är en enkel åtgärd som vi vet ger ett nödvändigt resultat, betonar Ola Månsson.

80 000 företag har lämnat rotavdragsmarknaden

Så här tycker bygg- och installationsbranschen om rotavdraget:

 • Åtta av tio företag anser att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket eller ganska stor betydelse för möjligheten att skapa fler arbetstillfällen i företaget
 • Sedan årsskiftet har fem av tio företag fått frågor om att utföra hantverkstjänster utan kvitto.
 • Fyra av tio företag uppger att de har fått fler förfrågningar om att utföra arbete utan kvitto i år jämfört med samma period förra året.
 • Nio av tio företag tror att ett återställt rotavdrag skulle minska svartarbetet i branschen.
 • Nio av tio företag tror att ett återställt rotavdrag till 50 procent skulle ha mycket eller ganska stor betydelse för att stärka företagens ekonomi inom bygg- och installation.
 • Nio av tio företag tror att ett utvidgat rotavdrag, där exempelvis även bostadsrättsföreningar och fastighetsägare också innefattas, skulle ha mycket stor eller ganska stor betydelse för företagen som utför rotarbeten.

Fotnot: Undersökningen genomfördes i mitten av september bland 1 066 medlemsföretag i Byggföretagen, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen. Av de svarande är 40 procent, 425 företag, medlemsföretag i Installatörsföretagen.

Läs mer om enkätundersökningen här.