Logga in

Det borde byggföretaget gjort för att undvika rot-smällen

Publicerad
15 feb 2021, 05:50
| Uppdaterad
22 mar 2021
Radhusägarna hade fått försäkringsersättning och var därför inte berättigade till rotavdrag, men det kände byggföretaget inte till. Ändå dömde Svea Hovrätt företaget att stå både för avdraget på 100 000 kronor — och radhusägarnas rättegångskostnader på 130 000 kronor.

En radhusägare i Södertälje beställde en köks- och badrumsrenovering av ett byggföretag.I avtalet ingick att byggbolaget skulle ansöka om rotavdrag hos Skatteverket på 100 000 kronor.

Ursprungsartikeln om varför Svea hovrätt dömde till kundens fördel: Krävde tillbaka rotavdrag för köks- och badrumsrenovering 

Upprörda känslor efter rot-jobb: Kunden klockade elektrikern – och gick i taket

Skatteverket betalade först ut pengarna, men krävde senare tillbaka beloppet av företaget, bland annat för att kunden fått försäkringspengar.

Många läsare har kommenterat fallet.

Pia Blank-Thörnroos är rättsexpert på Skatteverket och en av dem som ligger bakom rotavdragets fakturamodell:

– Det företagen inte kan ta reda på kan de inte heller ta ansvar för. Därför det är viktigt att man reglerar en eventuell återbetalning av rotavdraget i avtalet med kunden, säger hon och håller med om att det är omöjligt för ett företag att veta om kunden har fått försäkringsersättning.

Färsk statistik från Skatteverket visar att utbetalningen för rotavdrag var 10 procent högre 2020 jämfört med 2019.

 

– Folk är hemma och irriterar sig på allt de inte tidigare hunnit med och tycker att nu kan de ta hem hantverkare, säger Pia Blank-Thörnroos som en förklaring till ökningen.

Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen: ”Höjt rotavdrag skapar arbetstillfällen och motverkar svartarbete”

FAKTA/Det här bör du ha koll på om rotavdraget

  • Reglera en eventuell återbetalning av rotavdraget genom att skriva ett avtal med kunden.
  • Om försäkringsersättning betalats ut för arbetet beviljas inte rotavdrag.
  • Rotavdrag för arbeten som utförts åt släkten godkänns inte.
  • Flytt av avloppsrör eller golvbrunn ger inte rätt till rotavdrag. Skatteverket godkänner inte heller rotavdrag för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar. Gäller endast arbeten i bostadsrätt.
  • Avloppsanläggningar som till exempel infiltrationsbäddar och trekammarbrunnar ger inte rätt till rotavdrag. Det gäller även indragning av kommunalt vatten och avlopp.Gäller endast arbeten i bostadsrätt.
  • Rotavdrag för att filma avloppsrör medges inte. Inte heller för att installera eller reparera pooler eller bad utomhus.Gäller endast arbeten i villa.
  • Rotavdrag medges inte för att installera eller reparera pooler eller bad utomhus.
  • Det ges inte heller något rotavdrag för att slamsuga och tömma septiktankar eller göra energideklarationer och fuktmätningar.
  • Felsökning ger inte heller rotavdrag, oavsett om den sker i samband med annat rotarbete. Gäller endast elarbeten.
  • Rotavdrag ges inte för att dra el i trädgården eller till en elcentral utanför bostaden.

Källa: Skatteverket