BI:s rapport om utstationerade upprör byggnads

Publicerad 4 jul 2014, 12:35 | Uppdaterad 7 apr 2021

Sveriges Byggindustrier (BI) släppte häromdagen en rapport om utstationerad arbetskraft i Sverige, som pekade på att andelen utstationerade byggnadsarbetare på svenska arbetsplatser är liten – runt fyra procent. Rapporten visar även att arbetsförhållandena generellt inte är dåliga för de utländska byggnadsarbetarna. Det är en rapport som retat upp fackförbundet Byggnads.

Enligt BI:s rapport omfattar utstationeringen i byggbranschen omkring fyra procent av arbetskraften, eller 8 900 byggnadsarbetare.

”Det är betydligt lägre än tidigare uppgifter och undersökningen visar även att de utstationerade inte konkurrerar med lön eller dåliga arbetsförhållanden utan med effektivare produktion och högre produktivitet”, har BI:s vice vd Mats Åkerlind skrivit i BI:s blogg.

Med ”tidigare siffror” menar han Byggnads siffror i LO:s rapport ”Gäst hos verkligen” från våren 2013, som visade att det rörde sig om cirka sju procent.

Underlaget till BI:s rapport har tagits fram bland annat genom intervjuer med chefer på 42 arbetsplatser i olika delar av landet där BI:s medlemsföretag JM, NA Bygg, NCC, Nåiden Bygg, Peab eller Skanska har haft samordningsansvaret.

Byggnads fick erbjudande att delta i rapporten, men tackade nej.

Johan Lindholm, ordförande på Byggnads, är upprörd över rapporten.

– Det finns bara ett syfte med rapporten, att ställa Byggnads i en dålig dager, att vi är protektionister och rasister och att vi är för stängda gränser, långt ifrån sanningen, sa han under ett seminarium i Almedalen den 1 juli, då rapporten presenterades.

Om att Byggnads tackade nej till att delta i rapporten, sa Johan Lindholm:

– Vi insåg att den bara togs fram för att skada Byggnads trovärdighet och det är precis vad den gör. Det äventyrar vårt samarbete med BI.

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads, ansåg att rapporten ger en felaktig bild eftersom det bara är chefer som har tillfrågats.

– De vågar inte säga något annat av rädsla för att bli av med sina jobb, sa han.

Mats Åkerlind påpekade att han ogillar fokuseringen på utländska entreprenörer.

– Jag menar att det även finns sådana här arbetsgivare bland svenska entreprenörer. Jag vill ha en saklig, väl grundad debatt, utifrån fakta om det här. Vi vill ha kollektivavtal och ett gott samarbete med vår fackliga motpart om hur vi ska jobba i framtiden. Det är det som faktiskt är syftet, sa han.