Minister ska undersöka fackens syn på ”cancersvulst”

Publicerad 10 jun 2014, 14:03

Invandrare som fått facket mot sig och därför riskerar att utvisas. Fackförbund som medvetet lämnar felaktig information till Migrationsverket. Fackförbund som av ren illvilja avråder från beviljande av arbetstillstånd. De senaste dagarnas granskning av fackens syn på arbetskraftinvandring har gjort Migrationsminister Tobias Billström bekymrad.

– Stämmer påståendena om att svenska fackföreningar skulle ha satt i system att medvetet sabotera för arbetskraftsinvandrarna så är det ingenting som jag eller regeringen tänker acceptera, säger han till Svenska Dagbladet (SvD).

Tidningen har granskat fackförbundens förhållande till Migrationsverket och fackens syn på arbetskraftsinvandring. För att få arbetstillstånd i Sverige krävs bland annat ett erbjudande om ett arbete med arbetsvillkor och lön som är i nivå med svenska kollektivavtal och att facket ska ges möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren. SvD:s granskning antyder nu att fackförbunden helt enligt egen agenda påverkar Migrationsverkets beslut om arbetstillstånd.

Det har lett till att Tobias Billström ska träffa Migrationsverket för att skapa sig en uppfattning om omfattningen av problemet.

På ledarplats berättar SvD även att Michael Gustafsson, ombud på fackförbundet IF Metalls kongress i maj i år, beskrev bemanningsbranschen på följande sätt: ”Vi ska inte lindra symptomen utan vi ska bli av med sjukdomen. Vi ska operera bort den här cancersvulsten som splittrar oss, det är en kil in där vi blir a- och b-lag.”

Ledarskribenten förklarar att den cancersvulst Michael Gustafsson hänvisar till utgörs av ”bemanningsföretag som sysselsätter 20 000 metallarbetare, kollegor till kongressdeltagarna”.

SvD har talat med flera migrationsrättsjurister, som nu anser att fackförbunden i vissa fall kunnat påverka Migrationsverkets beslut om arbetstillstånd. Juristerna nämner särskilt fackförbundet Byggnads, och avtalet med Sveriges Byggindustrier.

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm svarar att uppgifterna är felaktiga.

– När det gäller ansökningar om arbetstillstånd tittar vi bara på om nivåer på villkor och ersättningar ligger i nivå med våra kollektivavtal, beslutet fattas av Migrationsverket. Vi talar alltså bara om hur våra kollektivavtal ser ut, säger han till SvD.

Men enligt Svensk Näringslivs vice vd Christer Ågren kan fackförbundens inflytande på Migrationsverkets beslut få ”ödesdigra konsekvenser för den enskilde invandraren”.

Lönerna som Byggnads anser är för låga kan i själva verket vara förhållandevis höga. I ett exempel berättar SvD om hur Byggnads ansåg att en lön på 30 400 kronor var 50 kronor för låg för att en invandrare skulle tillåtas arbeta i landet. Den lönen var högre än vad som krävs i kollektivavtalet.

– Det här är ett falskt spel som gör att människor som kommit hit och kanske har rotat sig blir hemskickade. I de här fallen sker ren diskriminering av utländska arbetare. Innebörden är att svenskar av Byggnads tillåts jobba för lägre löner, men inte arbetskraftsinvandrare, säger Christer Ågren.

Åsa Kjellberg Kahn är förhandlingschef och vice vd på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

– Om den syn på arbetskraftsinvandring som vi ser här stämmer är det mycket beklagligt. Vi ser allt tydligare tecken på hur bristen på arbetskraft och rätt kompetens kan komma att negativt påverka tillväxten i elteknikbranschen i framtiden, säger hon, och fortsätter:

– De seriösa bemanningsföretag och skickliga elektriker och elinstallatörer som följer avtalen och vill finnas och arbeta i Sverige behövs för att säkerställa den tekniska utvecklingen och för att öka elteknikföretagens möjligheter att kunna ta sig an uppdrag och växa.

Tobias Billström säger alltså nu att den beskrivna situationen är oacceptabel.

– Skulle det ligga någonting i de här påståendena så kommer regeringen att agera. Exakt hur får vi återkomma till, säger han.