Att tänka på för att förbättra olycksstatistiken

Publicerad 11 jun 2014, 13:22 | Uppdaterad 24 feb 2021

Fikarummet ligger på andra våningen i en övergiven villa på lasarettsområdet i Enköping. Runt bordet sitter fem elektriker från Sallén Elektriska i Uppsala. När de är klara här skall sjukhuset ha den kraftförsörjning och den reservkraft som en utbyggd sjukvård behöver. 

Men nu är det fikarast och på bordet ligger tidningen Metro som redovisar den senaste statistiken på antalet arbetsskador. Det är inte någon munter läsning. Olyckorna bland unga ökar mest – från 2 899 under 2009 till 4 274 förra året och byggbranschen hör till de mest drabbade.

Hos Arbetsmiljöverket, som står bakom beräkningarna, är unga personer de mellan 16 och 24 år, men här runt bordet är alla över 25. Trots det finns en lärling med – Fredrik Lövgren har sadlat om för att bli elektriker innan 30-årsdagen.

– Jag trivs jättebra, detta är mitt tredje jobb inom samma firma och arbetsklimatet är bra. Jag vågar fråga om jag blir osäker på något, det känns aldrig skämmigt, säger Fredrik.

Hur de nya tas om hand när de kommer ut på sina första jobb är en avgörande faktor om ett företag ska kunna förbättra olycksstatistiken. Då handlar arbetsmiljöarbetet om att företaget som helhet har ett bra klimat – att det finns en tillåtande och öppen miljö där det går att ställa frågor om säkerheten och låta diskussioner och planering få den tid som behövs.

– Det gäller att vi som varit med ett tag håller ett öga på de nya och stöttar dem, men det gäller ju generellt också, säger Pär Fränenmark.

En runda kring bordet visar att alla har varit med om olyckor/tillbud i jobbet. Ingen har gått fri hittills, utom lärlingen Fredrik. Några av tillbuden hade kunnat undvikas med en högre medvetenhet, andra inte. Egentligen blir erfarenheterna här en provkarta på vad de som jobbar i branschen kan drabbas av, från ett ställverk där spänningen inte var bruten till en stöt vid montering av vägguttag.

Det är också här runt bordet som den bästa garanten mot nya olyckor kan skapas. – genom ett tryggt klimat på företaget där det är möjligt att ta diskussionen och där stödet finns uppåt genom hela organisationen.

– Min erfarenhet är att det inte är svårt att få förståelse för ett bättre säkerhetsarbete i företagen. Kan man motivera är det inga problem att få bättre grejer så det går att jobba säkrare, säger Roger Ramsten.

Elbranschen bedöms ofta som konservativ, det sägs att förändringar kan sitta långt inne. Britt-Marie Fernestål leder branschutbildningar kring säkerhet, ELBAM över hela landet och hon håller bara delvis med om att viljan till förändring är liten.

Förändringar kommer, för det har med ekonomin att göra på sikt. Det finns en bristande kunskap om hur människor fungerar och ett för stort fokus på teknik och ekonomi, men utvecklingen i samhället i stort påverkar synen på människor också i elbranschen.
Marie Fernestål

På bara några decennier har utvecklingen gått mot allt fler män tar föräldraledigt och i dag tråkas ingen som spänner fast säkerhetsbältet i bilen för att vara en fegis.

Omtanke är ett ord vi borde damma av och lyfta upp, säger Britt-Marie Fernestål, det rymmer både god laganda och att visa varandra respekt.

Den allt mörkare olycksstatistiken kan brytas – men hur stegar används, hur strömgenomgång motverkas eller hur dammet hålls borta är i grunden frågor om hur människor enskilt och i lag och företag agerar.

– Föreskrifter och lagar är en sak – men hur vi gör i praktiken är en fråga om företagskultur och den skapas gemensamt ute på företagen, understryker Britt-Marie Fernestål.

Hennes lista med fyra punkter för utveckling av företagen är enkel, den rymmer inga nyheter. Men den pekar på det ansvar i vardagen som var och en i företaget behöver ta för att siffrorna hos Arbetsmiljöverket inte skall fortsätta att skjuta i höjden:

• Inspirera till förändring
• Var goda förebilder, hela vägen från byggherre och nedåt
• Förändring byggs inte med hot utan med inspiration
• Företagsutveckling är allas ansvar.

Kunnig, trygg personal som vill utveckling är företagens viktigaste resurs och ett bra arbetsmiljöarbete är en av byggstenarna i den konstruktionen.

FAKTA

Elbam

• Utbildningen ”Elbam” för en bättre arbetsmiljö inom elbranschen vänder sig till chefer och skyddsombud över hela landet

• Det är EUU, Elbranschens Utvecklings- och utbildningscenter som arrangerar.