Nytt krav: stora företag måste göra energikartläggning

Publicerad 2 maj 2014, 11:20

Riksdagen har nu beslutat att större företag ska göra en energikartläggning vart fjärde år. Det är en del i arbetet med att anpassa svensk lag till EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Att riksdagen sagt ja till förslaget innebär bland annat att det blir obligatoriskt för organisationer med minst 250 anställda och en årsomsättning på över 50 miljoner kronor eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år, att göra den regelbundna energikartläggningen.

Nya krav införs även på mätning av energiförbrukning i lägenheter. Dessutom skärps kraven på myndigheterna att använda sin energi mer effektivt.

De flesta av lagändringarna börjar gälla den 1 juni.