Nu utreds konkurrensen i byggbranschen

Publicerad 28 maj 2014, 10:44

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över förutsättningarna för att öka konkurrensen på byggmarknaden. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

– Vi ser nu att bostadsbyggandet ökar i Sverige, men det befinner sig ändå på en för låg nivå. Samtidigt kan vi se att byggpriserna under lång tid ökat snabbare än inflationen. En snabbare planprocess och slopade kommunala tekniska särkrav är viktiga åtgärder för att pressa kostnaderna. Men vi behöver också se på vilket sätt den låga konkurrensen är ett hinder för bostadsbyggandet och vad man kan göra åt det, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Utredningen ska ge svar på frågor som varför så få utländska byggbolag har valt att försöka ta sig in på byggmarknaden i Sverige.

Svenska byggbolag är starka på många håll utomlands men vi ser inte trenden åt andra hållet och det bidrar till den låga konkurrensen och i förlängningen de höga byggpriserna.
Stefan Attefall


I ett pressmeddelande
förklarar han att regeringen under den gångna mandatperioden genomfört en rad regelförenklingar i plan- och bygglagen, men att fastighetsbyggande fortfarande är dyrt. Det krävs att ett bolag kan ligga ute med kapital till dess att bostäderna är klara och kan generera avkastning. Detta kan vara ett problem särskilt för mindre och medelstora byggbolag utan stort kapital.

Därför ska utredaren, Sten Nyberg som är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, nu se över finansieringsproblemen, förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och studera omfattningen av utländska aktörer i an­buds­konkurrensen vid offentlig upphandling av bostadsbygg­ande. Han ska också lämna förslag om förbättringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.