Goodtech förnyar åt Fortum

Publicerad 28 maj 2014, 10:35

Goodtech ska förnya och bygga om Älvsjö fördelningsstation i Stockholm åt Fortum Distribution. Ordervärdet ligger på drygt 25 miljoner kronor.

Uppdraget består av att byta ut hela det gamla ställverket på 11kV, att installera ny kontrollutrustning för stationen och att renovera och reparera stationsbyggnaden.

Projektet är i linje med Goodtechs strategiska satsning på kraft.

– Samtliga arbeten, inklusive kabelarbeten, sker med hela stationen i drift, vilket ställer höga krav kunskap och erfarenhet. Jag är stolt över att Fortum väljer oss som leverantör eftersom det bevisar att vi inom Goodtech har denna kompetens, säger Magnus Falkman, divisionschef på Goodtech, i ett pressmeddelande.

Fördelningsstationen i Älvsjö försörjer runt 25 000 abonnenter i Älvsjö och Örby.