Elsäkerhetsverket: De lever farligast

Publicerad 19 maj 2014, 13:41

Små barn och män lever farligast i närheten av el, enligt Elsäkerhetsverket senaste rapport över elolyckor. Inga dödsolyckor orsakade av el inträffade under 2013 men elolyckorna är många och mörkertalet stort, enligt rapporten.

Män mellan 20 och 50 år som utför ”gör-det-själv-arbete” i hemmet är särskilt i riskzonen. Många skadar sig på armaturer, vägguttag och lösa elkablar i samband med renoveringar hemma. Och varje år skadas runt 350 barn i elolyckor – oftast barn under fem år.

De petar in föremål i vägguttag, exempelvis i samband med renovering då uttaget suttit löst eller inte satts tillbaka på plats. Armaturer är också något barnen skadar sig på, om det saknas en lampa kan de komma åt strömförande delar.
Lars Jansson vid Elsäkerhetsverket


Elsäkerhetsverket inledde nyligen
ett samarbete med representanter för flera av byggvaruhusen, bland annat till följd av Elektriska Installatörsorganisationens (EIO) rapport ”Noll Koll – Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar”, som släpptes i höstas. Den visar att byggvaruhandeln inte tar sitt ansvar när det gäller att informera konsumenterna om regler och säkerhet kring elprodukter och elarbeten, och att i genomsnitt drygt 300 personer per år skadas när det utför så kallat ”gör-det-självarbete”.

De 300 personerna är en femtedel av samtliga 1 500 personer som varje år söker akut vård efter att ha råkat ut för en elolycka. Under 2013 anmäldes 326 av dessa till Elsäkerhetsverket, och 149 var relaterade till yrkesverksamma inom elteknikbranschen.

Bland dessa uppstår fyra av fem elolyckor i samband med ett felbeteende vid arbete, enligt Elsäkerhetsverkets siffror.

För att ta fram sin statistik har Elsäkerhetsverket samarbetat med Karlstads universitet, som sammanställt statistik över elolyckor de senaste decennierna utifrån sjukvårdens register.

– Vi vet att mörkertalet för elolyckor är stort och för att få en bättre bild över situationen har vi i år kompletterat vår elolycksfallsrapport med sammanställningen från Karlstads universitet. Även bland elolyckor som inträffat under arbetstid finns ett mörkertal i rapporteringen och det är något som vi ständigt arbetar med att förbättra, säger Lars Jansson.