Varannan svensk fruktar fel på elen

Publicerad 30 apr 2014, 13:12

Det svenskarna är mest oroliga för när det gäller infrastrukturen är att elen, värmen och det rinnande vattnet ska sluta fungera. Närmare var femte är dessutom orolig över mobiltäckningen och radiosändningarna. Det visar undersökningen Kaoskontroll, som Sifo gjort på uppdrag av Infratek.

Resultatet visar att över hälften av svenskarna är oroliga över att elen ska sluta fungera en längre tid. Nästan lika många, 47 procent, är oroliga för att bli av med rinnande vatten och 30 procent för att värmen ska sluta fungera. Nära var femte, 18 procent, oroar sig också över att mobilen och telefonen ska sluta fungera, vilket är fler än de som är ängsliga över att belysningen, kollektivtrafiken och vägarna ska fallera.

Den äldre generationen oroar sig mest. Drygt sex av tio över 55 år är oroliga för att elen ska sluta fungera, jämfört med 37 procent av dem i åldersgruppen 15-34 år.

Däremot har majoriteten av svenskarna, 53 procent, stor eller relativt stor förståelse för att ”saker händer”. Endast tio procent uppger att de inte har någon förståelse alls för att infrastrukturen fungerar bristfälligt.

64 procent tycker att Sveriges infrastruktur fungerar bra eller mycket bra.