Strejkhotet undanröjt

Publicerad 31 mar 2014, 13:17 | Uppdaterad 7 apr 2021

Det blir ingen strejk bland Sveriges byggnadsarbetare. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) och fackförbundet Byggnads är överens om hur de ska skapa ordning och reda i byggbranschen.

Byggnads tredelade storstrejk, som skulle starta imorgon bitti och som BI uppskattat skulle kosta 200 miljoner kronor per dag, är avblåst. På måndagskvällen godtog parterna medlarnas förslag, som innebär att något av en kompromissversion av huvudentreprenörsansvar införs i byggavtalet.

BI kommer att införa en så kallad ”ordning och reda-försäkring”, som garanterar att arbetstagare får minst avtalets lägstalön. Försäkringen finansieras av BI och garanterar att inga medarbetare står utan ersättning. Alla anställda hos BIs medlemsföretag eller företag som anlitats av BIs medlemföretag har rätt att ansöka om ersättning. Men en särskild nämnd, ledd av en opartisk ordförande, ska först utreda om alla andra möjliga vägar för att få ersättning är prövade. Först när det är gjort träder försäkringen i kraft.

I det nu godtagna förslaget uttrycker medlarna det så här: Huvudentreprenör åläggs att hålla en aktuell lista på samtliga underentreprenörer samt medverka till att reda ut och lösa tvister mellan underentreprenörer och Byggnads. Till BI anslutna företag finansierar en fond för att byggnadsarbetare, när alla andra möjligheter är uttömda, ska säkerställas skälig ersättning för utfört arbete.”

En tolkning torde alltså vara att ett huvudentreprenörsansvar utan ett solidaransvar nu införts.

Båda parter uppger att de är nöjda.

– Det är glädjande att vi har kommit fram till en lösning på den utdragna frågan om ordning och reda i byggbranschen. Konflikten har aldrig handlat om att företagen inte velat ta ansvar, det gör vi redan idag. Det viktiga är att enskilda företag inte kan ta ett ekonomiskt ansvar för andra företags åtaganden. Med dagens lösning undviker vi detta, säger Ola Månsson, vd på BI.

Mats Åkerlind, förhandlingschef på BI, förklarar vidare.

– Vi får nu ett huvudentreprenörsansvar som innebär att huvudentreprenören håller reda på vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen och utreder misstanke om fusk. Däremot slipper vi ett solidaransvar som skulle innebära att företag tar ansvar för andra företags anställda. Detta i kombination med den lagstiftning om närvaroliggare som vi snart har på plats så kommer det att bli svårt för oseriösa aktörer att agera i byggbranschen, säger han.

Johan Lindholm, Byggnads ordförande, kallar lösningen en seger.

– Jag är oerhört stolt och glad över att vi idag har tagit detta historiska steg. Nu har vi satt spaden i backen för att åstadkomma något som många andra länder redan har gjort, säger han.

En strejk kunde ha fått förödande konsekvenser även för elteknikbranschen, när arbetsplatser kunde komma att blockeras.

– Jag är mycket glad att parterna kunde enas på en rimlig nivå och därmed inte äventyra den konjunkturuppgång vi anar, säger EIOs vd Jan Siezing.